Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Særpulje med fokus på Power-to-X

21. januar 2021
Særpulje med fokus på Power-to-X

Under "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) er der i foråret 2021 stillet en ny særpulje til rådighed. Særpuljen har fokus på udvikling og demonstration af teknologier inden for fangst, lagring eller anvendelse af CO2 samt Power-to-X.

EUDP indkalder projekter, der skal have fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder, samt produktion af grøn ammoniak og jetfuel mm.

Der er ansøgningsfrist d. 5. marts 2021

Baggrundsmateriale

Du finder info om puljen og ansøgningsvejledning her på teknologiudvikling.dk

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.