Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Så er der åbent for ansøgninger til EU’s LIFE-midler

02. maj 2023
Så er der åbent for ansøgninger til EU’s LIFE-midler
Den Europæiske Kommission har netop åbnet op for den årlige runde af ansøgninger om EU-støtte til projekter inden for bl.a. cirkulær økonomi.

EU’s LIFE-program har gennem mere end 30 år finansieret flere end 5.500 forskellige projekter inden for miljøområdet, herunder projekter inden for bl.a. cirkulær økonomi, energieffektivitet, bygningsrenovering, klimatilpasning og biodiversitet.

I år vil særligt puljen for Standard Action Projects (SAPs) for cirkulær økonomi og livskvalitet være relevant for DAKOFAs medlemmer. Denne pulje har til formål at lette overgangen til en bæredygtig, cirkulær, giftfri, energieffektiv og klimaresistent økonomi og at beskytte, genoprette og forbedre miljøets kvalitet, enten gennem direkte indgreb eller ved at understøtte at disse mål integreres i andre politikker. LIFE vil således medfinansiere projekter i miljøsektoren, især inden for den cirkulære økonomi, herunder genvinding af ressourcer fra affald, vand, luft, støj, jord- og kemikalieforvaltning samt miljøledelse. Delprogrammet yder bevillinger til projekter, der implementerer innovative og bedste praksis-løsninger inden for ovennævnte områder gennem de såkaldte Standard Action Projects (SAP).

Deadline for ansøgning til denne pulje er 6. september 2023.

I tillæg til ovenstående pulje, kan de mere generelle puljer om Strategic Integrated Projects (SIPs) også være relevante for DAKOFAs medlemmer. SIP-projekter er projekter, der på regionalt, multiregionalt, nationalt eller tværnationalt niveau gennemfører miljø- eller klimastrategier eller handlingsplaner, der er udviklet af medlemsstaternes myndigheder og som kræves af specifik miljø-, klima- eller energilovgivning i EU.

For disse projekter er der deadline for såkaldte concept notes den 5. september 2023, mens deadline for den fulde ansøgning er 5. marts 2024.

Læs mere
Du kan læse mere om disse og en række øvrige muligheder inden for LIFE-programmet på denne side hos Europa-Kommissionen

Se også denne ”frequently asked questions for mere generel information om LIFE-programmet.

Endelig kan du også hente inspiration ved at læse om andre LIFE-projekter her i LIFE’s projekt-database

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.