Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet

18. april 2023
Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet
Forslag til 28 indsatser som kan sættes i gang inden 2030, hvis der skal ske en omstilling til cirkulær økonomi i byggeriet

Realdania har netop udgivet Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 2030-perspektiv, hvor formålet er at give et solidt grundlag for den videre indsats inden for cirkulær økonomi i byggeriet. Og at komme med konkrete bud på, hvilke bevægelser, der skal sættes i gang, og hvilke trædesten, der skal lægges frem mod 2030, for at få retning og skala på omstillingen til en cirkulær økonomi byggeriet.

Her præsenteres et lille udvalg af indsatserne:

 • Etablere et Råd for cirkulær økonomi
 • Udarbejde en ny strategi for cirkulær økonomi, der er operationel, med fokus på et mere bæredygtigt ressourceforbrug og på at reducere ressourceforbruget.
 • Krav om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning. Branchen ønsker, at der også indføres krav om ressource-kortlægning som del af regulering om selektiv nedrivning.
 • Branchen ønsker en stramning af bl.a. CO2-afgifter samt affalds- og råstofafgifterne, for hhv. at for at skabe et større incitament for klimabesparelser og til effektiv sortering af affaldsstrømme og fjernelsen af skadelige stoffer.
 • Cirkulær økonomilovgivning på tværs af brancher og forankret i sit eget Ministerium: Branchen peger på, at der bør skabes en lovgivningsmæssig ramme, der binder flere områder sammen, fx ved at:

  • fremhæve ressourcedagsordenen i alle led af værdikæden
  • tænke ressourcehierarkiet på tværs af lovgivningen, fx understøtte renovering, reducere nedrivning og nybyggeri
  • engagere producenter i at tage ansvar for produkter igennem hele deres livscyklus (for at afspejle producentansvar)
  • stramme krav til affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse
  • stramme krav til brug og håndtering af skadelige stoffer i byggeriet
  • ensarte krav til sortering, håndtering og bortskaffelse af affald
  • lette processen ved end-of-waste, idet byggelovgivning og affaldslovgivning tænkes sammen
  • sætte ind med mere effektivt tilsyn.

 • Planlov og Bygningsreglement skal understøtte mindre ressourceforbrug: Branchen peger på, at der skal indføres planlovsændringer i retning af at bygge mindre, sætte krav til lang levetid, design for adskillelse og lavere bebyggelsesprocent. Desuden ønsker branchen, at der fx stilles krav i Bygningsreglementet, der fremmer færre kvadratmeter.
 • Metoder og teknologier til det eksisterende byggeri skal skaleres: Bl.a. videreudvikling af metoder og teknologier til hhv. renovering og transformation af eksisterende bygninger samt for selektiv nedrivning.
 • Afklaring af ansvar og risiko, herunder forsikringer: Bl.a. etablering af en risikofond, for at reducere den risiko, som de udførende oplever.

Andre indsatser omhandler materialebørs, materialepas, principper for at bygge mindre og mere fleksibelt, videreudvikling af LCA-værktøjer og bedre data, digitalisering samt kompetenceopbygning og videndeling. 

Der er sat milepæle på de fleste initiativer, men der er ikke foretaget en prioritering af dem.

Roadmappet indeholder desuden en gennemgang af de sidste fem års større tiltag.

Roadmappet er udarbejdet af et konsortium bestående af Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN. Det er blevet udarbejdet på baggrund af en brancheinddragende proces, bl.a. via en workshop på Circular Build Forum den 17. januar 2023, hvor knap 200 aktører deltog, samt interviews med 20 nøgleaktører fra branchen.

Læs mere
Realdania, 18. april 2023, Nyt roadmap kortlægger 28 vigtige indsatser for mere cirkulært byggeri frem mod 2030

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.