Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Relancering af Bioøkonomipanelet

11. august 2017
Relancering af Bioøkonomipanelet
I en nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det, at det Nationale Bioøkonomipanel kommer til at bestå af virksomheder, forskere og organisationer. Panelet skal i første omgang se på nye værdikæder for proteiner. Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi kom d. 7. juni 2017 med deres anbefalinger til regeringen. Heraf indgår 3 anbefalinger, der handler om at fremme bioøkonomi.

Opgaven bliver derfor for det nye panel bliver at fastholde fokus på bioøkonomi og være med til at pege på de vækst- og eksportpotentialer, der samtidig kan medvirke til at løse en række miljø- og klimaudfordringer. Panelet skal komme med bud på, hvordan vi kan lave biomasse og få flere bæredygtige produkter ud af vores råvarer.

Ifølge nyheden fremgår det, at i 2050 vil efterspørgslen på kød være steget med 73%, hvilket dermed fører til en kraftigt stigende efterspørgsel på protein og proteinfoder. Det fremhæves, at danske virksomheder er gode til at producere protein og gode til at bruge det til en lang række formål – herunder foder og produktion af fødevareingredienser. Ved at udnytte protein på nye måder kan Danmark være med til at løse globale udfordringer og samtidig skabe vækst og arbejdspladser, udtaler formanden for Det Nationale Bioøkonomipanel, Asbjørn Børsting, direktør for Dansk Korn & Foder (DAKOFO).

Som eksempler nævnes, at nogle af anbefalinger kunne omhandle, hvordan tang, muslinger, græs og insekter kan erstatte nogle af de proteiner, vi typisk bruger i dag – og om nye måder, at bruge proteiner til forskellige produkter – blandt andet fødevareingredienser. Som et konkret eksempel nævnes rødkløver til behandling af knogleskørhed – og insekter, som erstatter soja. I at et appendiks til anbefalingerne fra Advisory Board om design og produktion gives der et godt eksempel på den ønskede udvikling. Eksemplet går på en fremtidig anvendelse af græs.

Eksempel: ”Ved en bioraffineringsproces for græs, presses det høstede græs, sår der opstår en våd og en tør fraktion. Den tørre fraktion er velegnet til fodring af kvæg. Den våde fraktion har et højt proteinindhold, der kan omdannes til et proteinkoncentrat, og som helt eller delvist kan bruges som erstatning for det sojaprotein, der i dag importeres til fodring af fjerkræ svin eller kvæg. Den tilbageværende ”brunsaft” er velegnet til biogas og har desuden et indhold af mineraler og vitaminer, der på længere sigt kan raffineres yderligere og anvendes som ingredienser til foder og fødevarer” Kilde: Anbefalingerne fra Advisory Board, Appendiks 'Design og produktion', p.16.

Det fornyet Nationale Bioøkonomipanel består af følgende deltagere:

Formand Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO
Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, AU 
Bo Jellesmark Thorsen, Institutleder IFRO, KU
Ib Johannsen, Lektor Institut for Ingeniørvidenskab, AU
Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut
Henrik Wenzel, Professor, SDU
Trine Aabo Andersen, Chef for Bioøkonomi, CAPNOVA 

Charlotte Thy, Senior Sustainability Manager, Danish Crown
Michael Persson, Sekretariatsleder, DI Bioenergi
Claus Crone Fuglsang, Senior Vice President, Novozymes
Stine Leth Rasmussen, Afdelingschef, Dansk Energi
Lene Lange, Professor, DTU
Lars Visbech Sørensen, Direktør, Agro Business Park
Niels Henriksen, Senior Advisor, DONG Energy
Katherine Richardson, Professor, Københavns Universitet

Se hele nyheden her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.