Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Regnskaber og finansiering kan drive den cirkulære økonomi

25. februar 2022
Regnskaber og finansiering kan drive den cirkulære økonomi

Sådan lyder overskriften i en ny rapport, der med udgangspunkt i målet om en cirkulær fremtid giver input til, hvordan virksomheder kan redefinere værdier, effekter og risici.

Det har længe og ofte været beskrevet, at den cirkulære økonomi ikke blot er god for mennesker og miljø, men også for økonomi og erhvervsliv. Men idet nuværende rapporterings- og finansieringssystemer bygger på lineære principper, er der mange eksempler på, at disse positive effekter ikke kan spores i virksomhedernes regnskaber og rapporteringssystemer. Det kan skabe en reel stopklods for, at virksomheder og investorer tør satse på cirkularitet, så når virksomheder skal overgå til den cirkulære økonomi og gentænke den måde, de driver forretning på, er det ifølge den nye rapport også vigtigt at anerkende den vigtige rolle som regnskabsføring og rapportering spiller. Derfor har den hollandske organisation Circle Economy udarbejdet en ny rapport, hvori det undersøges, hvordan man kan indfange og dokumentere cirkulære virksomheders positive effekter for både samfund og miljø.

Den nye rapport tager udgangspunkt i en række casestudier, der illustrerer, hvordan regnskabs- og rapporteringsløsninger kan støtte virksomheder i at drive den cirkulære transformation, herunder hvordan der kan skabes fokus på den såkaldte tredobbelte bundlinje, nemlig både sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster. Overgangen til cirkularitet vil forandre virksomhedens syn på bl.a. risici, pengestrømme og kunderelationer, så for at overgå til cirkulær regnskabsføring er det ifølge rapporten nødvendigt at redefinere tilgangen til især tre begreber:

  • Værdier, hvilket bl.a. inkluderer en revurdering af, hvad vi betragter som affald. Ydermere skal vi bevæge os væk fra den eksisterende tilgang til værdi, hvor man primært fokuserer på det korte sigt, hvor forbrug-og-smid-væk kulturen hersker, og i stedet mod det lange perspektiv, hvor materialer holdes i kredsløb så længe som muligt.
  • Effekter bør ligeledes forstås (og måles) i et langsigtet perspektiv, hvor organisationer i deres resultatopgørelse og balance (også) vurderes på ikke-finansielle effekter inden for mennesker og miljø på linje med økonomiske effekter. 
  • Risici skal sikre, at kapital styres væk fra de lineære (og ofte mere risikable) virksomheder og hen imod virksomheder, der arbejder for langsigtet og stabil værdiskabelse og positive effekter. Der er derfor behov for holistiske risikovurderinger, der indregner langsigtede effekter og relationer til mennesker og miljø – ikke blot økonomi.

Hvis den cirkulære omstilling skal lykkes, understreges det, at der er brug for, at alle aktører, herunder bl.a. regnskabsmedarbejdere, revisorer, finansfolk, virksomheder og ledere, ændrer deres tankesæt og måde hvorpå de arbejder. Kun med samarbejde på tværs af sektorer vil et hurtigt, systemisk skifte være muligt.

Læs mere

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.