Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Regler og muligheder for fremtidens offentlige/private samarbejder

Regler og muligheder for fremtidens offentlige/private samarbejder
Hvilke juridiske rammer tegner sig for fremtidens offentlige/private samarbejder, og hvilke konsekvenser kan vi forvente som følge heraf? Og hvordan forholder henholdsvis de kommunale og de private aktører sig til de nye rammer?

Offentligt/privat samarbejde er som bekendt ikke et nyt fænomen i den danske affalds- og ressourcesektor. Kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber har i mange år samarbejdet med private entreprenører om indsamling, sortering og behandling af diverse affaldstyper.

Men med de politiske beslutninger, som fremgår af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020, er der nye vinde, der blæser i forhold til organiseringen af området. Der er således lagt op til, at den kommunale sektor, udover at være myndighed på området, skal stå for planlægning og fortsat have ansvaret for indsamling, mens den videre håndtering af husholdningsaffaldet skal udbydes til private aktører.

Af ovenstående klimaplan for sektoren kan man således læse, at eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald i en overgangsperiode på 5 år fortsat kan ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg. Der kan dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i kommunale anlæg for enkelte fraktioner, såfremt det viser sig, at der efter en udbudsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om justeringer af udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndteringen af de enkelte fraktioner. Såfremt en kommune får denne dispensation til at byde ind på håndteringen af specifikke fraktioner, forudsættes det, at der er tale om et genudbud på samme vilkår, og at der er tale om et partnerskab i form af offentligt/privat selskab, hvor en privat part også tager en økonomisk risiko.

På dagens webinar vil vi stille skarpt på, hvilke juridiske rammer, der tegner sig for fremtidens offentlige/private samarbejder; såvel hvad angår de næste 5 år som på længere sigt. Herefter vil vi lægge op til en drøftelse af, hvordan henholdsvis de kommunale og de private aktører forholder sig til de nye rammer, og hvilke konsekvenser vi kan forvente som følge heraf.

Deltag i webinaret og bliv klogere på udmeldingerne om en af de største organiseringsændringer for den danske affalds- og ressourcesektor gennem mange år.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i webinaret online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:40
Velkommen

v. Ole Morten Petersen og Annette Braunstein, DAKOFA

12:40-13:00
Hvad indeholder Klimaplanen af nye politiske rammer for offentligt/privat samarbejde?

v. Annette Braunstein, DAKOFA

13:00-13:55
Hvad er de juridiske rammer for offentligt/privat samarbejde?
Rikke Søgaard Berth, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Søgaard Berth
HORTEN Advokatpartnerselskab
13:55-14:10
Spørgsmål til Rikke Søgaard Berth
14:10-14:25
PAUSE
14:25-14:40
Muligheder og barrierer ved de nye retningslinjer
Jens Bomann Christensen, Dansk Affaldsforening
Jens Bomann Christensen
14:40-14:55
Muligheder og barrierer ved de nye retningslinjer
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
14:55-15:30
Debat og deltagernes syn på sagen
15:30-15:30
Tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

05. maj 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.