Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Regeringsudspil om cirkulær økonomi og deleøkonomi

01. september 2017
Regeringsudspil om cirkulær økonomi og deleøkonomi

Regeringen ønsker at afsætte 60 mio.kr. til cirkulær økonomi samt 100 mio.kr. til deleøkonomi indenfor de næste 4 år.

I Regeringens netop udsendte erhvervs- og iværksætterudspil: ”Sammen om fremtidens virksomheder”, fremgår det af det såkaldte initiativ 12, "Strategi for Cirkulær Økonomi", at:

”Regeringen ønsker at skabe rammebetingelser, der understøtter, at danske virksomheder, forbrugere og offentlige institutioner kan realisere potentielle økonomiske og miljømæssige gevinster ved cirkulær økonomi.”

Det gør Regeringen ved at ville afsætte en pulje på 20 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 10 mio. kr. i 2020-2021 til initiativer, der følger op på anbefalingerne fra Advisory Boardet for Cirkulær Økonomi. Herudover fremgår det af erhvervs- og iværksætterudspillet, at Miljø- og Fødevareministeriet samt Erhvervsministeriet vil afsætte en pulje af tilsvarende størrelsesorden.

I udspillet henvises der til regeringens tidligere nedsatte Advisory Board for Cirkulær Økonomi og det betones særligt, at boardet har anbefalet tiltag som eksempelvis fokus på én indgang til det offentlige samt en mere smidig sagsbehandling for cirkulære virksomheder. Dertil fokuseres på, at danske virksomheder har adgang til viden, kompetencer, netværk og kapital med henblik på at høste potentielle gevinster fra en cirkulær økonomi. Endvidere foreslår Advisory Boardet at forbedre konkurrencevilkårene på markedet for affald og genanvendte råvarer, hvilket tillige fremgår af regeringens udspil.

Med sin strategi for cirkulær økonomi igangsætter regeringen initiativer, der – som det hedder – ”skal bidrage til at understøtte en grøn omstilling, hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima”. Indsatsen vil blive udarbejdet som en opfølgning på anbefalingerne fra Advisory Board for cirkulær økonomi, som blandt andet adresserede styrkelse af SMV’ers cirkulære omstilling og forbedring af danske virksomheders ressourceeffektivitet, udvikling af gode rammer og fjernelse af barrierer for virksomhedernes omstilling til og udvikling af cirkulære forretningsmodeller, samt at indtænke cirkularitet, når det kommer til at designe, producere, forbruge og afskaffe nye og gamle produkter.

Af samme udspil fra regeringen fremgår ”Strategi for deleøkonomi”, som har fokus på at sikre følgende:

 

  • Danmark skal udnytte deleøkonomiens potentiale både som drivkraft for vækst og innovation og som løftestang til en bedre udnyttelse af kapitalapparat og ressourcer.
  • Klarere rammer for deleøkonomien skal understøtte velfungerende markeder med gode betingelser for tillid, flere valgmuligheder og konkurrence til gavn for danskerne og væksten.
  • Der skal betales skat i overensstemmelse med skattereglerne.
  • Danmark skal følge med og være klar til en fremtid, hvor deleøkonomien skal bidrage til, at væksten øges på en bæredygtig og smart måde. 


Det foreslås at afsætte en ramme på ca. 100 mio. kr. årligt til deleøkonomiske skatteinitiativer.

Du kan læse hele regeringens erhvervs- og iværksætterudspil: ”Sammen om fremtidens virksomheder” ved at klikke hér.

 

 

Læs mere om

Cirkulær økonomi
Del denne side