Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Regeringens visioner på affaldsområdet

19. maj 2020
Regeringens visioner på affaldsområdet
Jordklode på skraldespand

Strømlinet sortering, mindre forbrænding og udbud af genanvendelige mængder er blandt de konkrete initiativer.

Gårsdagens udmelding fra Miljøminister Lea Wermelin og Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vedrørende den fremtidige affaldshåndtering er underbygget af en række såkaldte faktaark, hvoraf det ene omhandler visioner for en ”Grøn affaldssektor”.

Udgangspunktet for visionerne er, at Danmark er det land i Europa, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger (ca. 800 kg. hvert år), at vi i dag forbrænder næsten en tredjedel af alt dansk affald samt, at vi i henhold til EU's genanvendelsesmål for plastikemballage skal genanvende 35 procentpoint mere i 2030 end i dag.

Regeringens visioner
Af faktaarket fremgår det, at regeringens visioner for affaldsområdet overordnet er:

·  Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.

·  Udsortering af 80 pct. dansk plast fra affaldsforbrændingen i 2030.

·  Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

·  Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.


Konkrete tiltag
Regeringen vil have, at vi bliver bedre til at sortere og genbruge, vi skal fremme investeringer i genanvendelse, og vi skal forbrænde mindre affald. Derfor foreslår regeringen bl.a. følgende:

Strømline sorteringen:
Der skal sorteres 10 typer affald ved alle husstande i Danmark og sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer. Der vil være mulighed for, at affaldet kan sorteres kombineret i spande med flere rum, og det forventes, at et almindeligt parcelhus derfor vil skulle have 2-4 spande med flere rum. Virksomhederne skal ligeledes bruge de samme sorteringskriterier og piktogrammer.

Genanvendelse frem for forbrænding:
Regeringen ønsker et paradigmeskifte i affaldssektoren. Der skal således ”i langt højere grad” investeres i og bygges genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg. Regeringen vil invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald.

Mere genanvendelse og udbudspligt:
”Behandlingen af husholdningers genanvendelige affald skal udbydes, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan få adgang til affaldet.” På den måde kan private virksomheder få bedre adgang til affaldet, ”så̊ de kan udvikle fremtidens teknologiske løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser.” Desuden vil regeringen etablere et nyt partnerskab med fokus på at styrke og accelerere intelligent affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale løsninger.


Første skridt på vejen
Regeringen vurderer den samlede pakke som et vigtigt bidrag til omstillingen mod en mere cirkulær økonomi. Men dette udspil er blot første skridt på vejen, idet Regeringen efterfølgende vil tage yderligere skridt til at fremme den grønne omstilling og en klimaneutral affaldssektor.


Du kan læse regeringens faktaark om ”Grøn affaldssektor” ved at trykke hér.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.