Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Regeringens klima- og luftudspil offentliggjort

10. oktober 2018
Regeringens klima- og luftudspil offentliggjort
Der indgår 38 initiativer i regeringens udspil til at nedsætte emission af drivhusgasser og renere luft, herunder tre nye affaldsrelaterede initiativer: Lavere udslip af metan fra biogasanlæg, mere biobrændstof i benzin og diesel, samt fremtidig busdrift helt uden CO2- og luftforurening. Transportsektoren skal levere 23% af CO2 besparelsen, krævet af EU for de ikke-kvotebelagte sektorer, mens yderligere 67% opnås gennem administrative beregninger tilladt under EU's fleksibilitetsmekanismer.

Regeringen offentliggjorde den 9. oktober sit klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid” med i alt 38 initiativer, som skal sikre, at Danmark kan opfylde EU’s krav om 39 % reduktion af drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer i 2030 (sammenlignet med 2005).  Energistyrelsen beregner, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 32-37 mio. tons CO2-equivalenter i årene 2021-2030 for at opfylde EU-kravet, og udspillets klimarettede tiltag forventes at give en reduktion på i alt ca. 31 mio. tons CO2. Der er særligt tre af initiativerne, som kan have en betydning for affaldssektoren på kortere sigt.

Forbedring af biogasanlæggene (initiativ 21) drejer sig om at mindske metan-udslippet fra danske biogasanlæg gennem en målrettet indsats fra regering og biogasbranchen. Det forventes at give en besparelse på 1,1 mio. tons CO2 svarende til 3,5 % af samlede CO2-besparelse i 2030. Biogasbranchen selv er allerede i gang med dette arbejde, og det forventes, at anlæggene vil kunne efterleve de nye krav inden længe.

Mere biobrændstof i benzin og diesel (initiativ 17) vil forhøje iblandingskravet for CO2-neutrale biobrændstoffer fra 5,75 til 8 %. Det forventes at give en besparelse på 1,0 mio. tons CO2 svarende til 3,2 % af samlede CO2-besparelse i 2030. Ifølge organisationen Drivkraft Danmark har alle danske olieselskaber i mere end syv år blandet 7 % biodiesel i al diesel til vejtransport og alle benzinselskaber blandet 5 % bæredygtig bioethanol i benzinen. Der produceres bl.a. biodiesel (FAME) hos DAKA Ecomotion i Løsning ud fra animalske biprodukter og brugt fritureolie.

Slut med udledning af CO2 og luftforurening fra busser i byerne fra 2030 (initiativ 10) består af tre trin, som samlet forventes at give en bespares på 1,5 mil. tons CO2 svarende til 5,8 % af samlede CO2-besparelse i 2030. Første trin er, at alle nye busser overalt i landet skal være CO2-neutrale i 2020. Så skal nye busser i byerne være nul-emissions-busser i 2025, og endelig skal alle rutebusser i byerne være nul-emissions-busser i 2030. Den nærmere udmøntning af dette initiativ skal aftales med kommuner, regioner og de offentlige trafikselskaber. Biogasbusser er CO2-neutrale men ikke nulemissionsbusser, som det er tilfældet for eldrevne busser.

Se visualiseringen er Regeringens plan for grøn trafik her

Samlet forventes alle initiativer i klimaudspillet, som på en eller anden måde retter sig om transportsektoren, at kunne give en nedsat CO2-emission på i alt 7,0 mio. tons CO2 svarende til 22,5 % af den samlede CO2-besparelse i de ikke-kvotebelagte sektorer i 2030. Tiltagene indenfor transportsektoren vil give en stor forbedring af luftkvaliteten (især i byerne) og vil danne udgangspunkt for regeringens plan for opfyldelse af NEC-direktivet, som forventes fremlagt for EU-kommissionen i foråret 2019.

De administrative CO2-besparelser består af to initiativer. Brug af CO2-optag i klimaindsatsen (initiativ 34), hvor forbedret kulstofbalancen i jord, skov og vådområder indregnes, forventes at tælle med 12,9 mio. tons sparet CO2 ifølge nuværende (usikre) beregninger, hvilket svarer til 42 % af den samlede CO2-besparelse i 2030. Annullering af CO2-kvoter (initiativ 36), hvor overskydende danske kvoter tildelt de kvotebelagte danske sektorer vil blive skrottet i stedet for at blive solgt, kan tælles med som nedsat CO2-emission på i alt 8,0 mio. tons CO2 svarende til 26 % af den samlede CO2-besparelse i 2030. De to initiativer falder ind under de tilladte fleksibilitets-mekanismer ifølge EU-forordningen 2018/842 fra 30. maj 2018.

Følgende øvrige (potentielt) affaldsrelaterede initiativer kan medføre fremtidige, nye tiltag til reduceret drivhusgas-udslip:

  • Styrket klimaforskning (initiativ 23) med 90 mio. kr. til landbrugsrelateret klimaforskning
  • Jordfordelingsfond med fokus på miljø, klima og natur (initiativ 25) som aftalt i Hjælpepakke til landbruget fra september 2018
  • Strategi for udvikling af gassystemet (initiativ 30) som aftalt i Energiforliget fra juni 2018
  • Forskningsindsats for CO2-optag og -lagring (initiativ 33) med 100 mio. kr. til forskning i teknologiske tiltag og til tiltag til biologisk optag i skove og jord
  • Flere penge til klima i 2026-2030 (initiativ 37) som aftalt i Energiforliget fra juni 2018

Find regeringens klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid” fra oktober 2018 med de 38 initiativer, diverse faktaark om udspillet mv. her 

Find DAKOFAs nyhed fra 17. august 2018 om den nye EU-forordning om reduktion af drivhusgasser fra de ikke-kvotebelagte sektorer her 

Find Miljøstyrelsen omtale af NEC-direktivet mv. her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.