Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi løfter sløret

24. marts 2017
Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi løfter sløret

På en stor konference i går i DI løftede Regeringens Advisory Board sløret for første udkast til anbefalinger.

Med denne konference ønskede Regeringens Advisory Board, med Flemming Besenbacher i spidsen, at få trykprøvet en række forslag til målsætninger, plejlemærker og anbefalinger til den danske regering. Alle deltagere fik igennem dagens gruppearbejder mulighed for at reflektere og give inputs.

I sin indledning præsenterede Flemming Besenbacher første udkast til målsætninger i 2030 som værende følgende: 

A.    At Danmark får mere økonomisk værdi ud af materialerne ved at øge ressourceproduktiviteten med 40% ud fra mængden af materialer og 15% ud fra værdien af materialer 

B.    At Danmark øger cirkulariteten ved at øge genanvendelsen til 80% og reducere affaldsmængden med 15% 

C.     At Danmark forbliver førende i Europa til at udvikle cirkulære teknologier og løsninger, og at eksporten af disse stiger 

D.    At Danmark udnytter overskydende kapacitet bedre ved at 50% af befolkningen er aktive i deleøkonomien

I løbet af dagen blev deltagerne præsenteret for en lang række øvrige forslag til anbefalinger og fik mulighed for at komme med inputs og øvrige anbefalinger - generelt var der opbakning til de foreslåede anbefalinger. 

Besenbacher gjorde det klart, at det hele vejen igennem har været prioriteret at køre en åben proces, og at dette også var formålet med dagen - for på denne måde at kunne levere nogle anbefalinger som Regeringen på forhånd ved der opbakning omkring.

For Besenbacher er en omstilling til cirkulær økonomi en nødvendighed, men også en mulighed. Gentagende gange pegede han på, at Danmark som lille land har en fordel. Det er en fordel, der giver mulighed for at være agil og at det netop er denne agilitet der skal udnyttes. Det er dog efter hans mening vigtigt, at vi i Danmark får nedbrudt silo-tænkningen og oparbejdet cirkulære samarbejder.

På baggrund af gårsdagens input vil arbejdet fortsætte. Det forventes, at den endelige rapport vil ligge færdig ultimo maj eller primo juni. Besenbacher satsede personligt på at kunne præsentere den på den internationale CØ-konference, der afholdes i Finland i juni måned.

Her på DI’s hjemmeside findes programmet for dagen og siden hen præsentationerne for dagen

 

 

 

Læs mere om

Cirkulær økonomi
Del denne side