Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Regeringen vil styrke tilsynet

21. februar 2022
Regeringen vil styrke tilsynet

Med aftalen om "Klimaplan for en Grøn Affaldssektor og cirkulær økonomi" fra 2020 aftalte regeringen og aftalekredsen at styrke tilsynet med eksport og import af affald samt skærpe tilsynet med de danske virksomheders håndtering af affald.

Eksport- og importtilsyn

Eksport- og importtilsynet består af både administrative og fysiske tilsyn.

·        Administrative tilsyn sker på baggrund af henvendelser fra for eksempel udenlandske miljømyndigheder, Toldstyrelsen eller politiet til Miljøstyrelsen om konkrete affaldstransporter, som muligvis kan have overtrådt reglerne i transportforordningen.

·        Fysiske tilsyn sker ved grænseovergange, på landevejene og på havnene i samarbejde med politiet og ofte også Toldstyrelsen.

·        Regeringen lægger op til at styrke tilsynet med import og eksport af affald til fra ca. 100 til ca. 1.700 årlige administrative tilsyn og fra ca. 300 til ca. 700 årlige fysiske tilsyn.

Affaldstilsyn hos virksomheder

Desuden ønsker regeringen, at tilsynet med virksomheders affaldshåndtering styrkes, så mere affald genanvendes. Regeringen foreslår, at det bliver Miljøstyrelsen, der står for at udvælge de virksomheder, der skal have tilsyn, at indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, og at antallet af tilsyn øges.

Det styrkede affaldstilsyn af virksomheder vil bestå af både administrative og fysiske tilsyn.

·        Et administrativt tilsyn af virksomheder er et databaseret tilsyn, hvor virksomhedens affaldsdata sammenholdes med data fra sammenlignelige virksomheder, der overholder gældende regler.

·        Et fysisk tilsyn, er et fysisk besøg hos virksomheden, hvor virksomhedens affaldshåndtering gennemgås af tilsynsmyndigheden.

Regeringen foreslår at styrke affaldstilsyn, og at antallet af tilsyn øges i to trin:

·        Fra 2024 skal der årligt være ca. 25.000 administrative tilsyn og ca. 5.000 fysiske tilsyn.

·        Fra 2027 bliver der igen skruet op for antallet af tilsyn, hvis det fortsat vurderes, at der er grundlag for at øge tilsynsfrekvensen yderligere. Der bliver årligt ca. 135.000 administrative tilsyn og ca. 25.000 fysiske tilsyn.

Det er aftaleparterne bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der tæller Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, som skal forhandle om et styrket affaldstilsyn.

Læs mere

 Wermelin: Mere kontrol med hvor affaldet ender (Miljøministeriets hjemmeside, nyhed 21. februar 2022)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.