Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Regeringen bifalder Kommissionens tekstilstrategi

18. maj 2022
Regeringen bifalder Kommissionens tekstilstrategi
Af Miljøministeriets "Grund- og nærhedsnotat til Folketinget" fremgår dels regeringens syn på EU's tekstilstrategi og dels de indkomne høringssvar.

Af notatets resume fremgår følgende:

"Europa-Kommissionen har den 30. marts 2022 fremlagt en ny strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Strategien fastlægger en samlet vision for 2030, hvor tekstilprodukter markedsført i EU skal have en lang levetid og være genanvendelige, at der så vidt muligt fremstilles af genanvendte fibre, at tekstilprodukterne er uden indhold af farlige stoffer og produceret under hensyntagen til miljøet og sociale rettigheder. Strategien skal guide konkrete og kommende tiltag, som skal sikre et mere cirkulært forbrug af tekstilprodukter i EU.

I strategien fremhæves nødvendigheden af at sætte særligt ind i designfasen af tekstilprodukter, da størstedelen af miljøpåvirkningen bestemmes her. Det vil særligt ske gennem en ny forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter (ecodesign-forordningen), hvor der blandt andet lægges op til at fastsætte designkrav for tekstilprodukter, forbyde destruktion af tekstilprodukter for større virksomheder, indføre et digitalt produktpas for tekstilprodukter, samt sætte obligatoriske krav for grønne offentlige indkøb af tekstilprodukter.

Dertil fremgår det, at Kommissionen vil foreslå harmoniserede EU-regler for udvidet producentansvar for tekstiler og fastsætte bindende mål om genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug af tekstilaffald. Derudover vil mærkningsordninger for tekstilprodukter blive revideret, så det bliver lettere for forbrugerne at træffe grønne valg.

Endelig indgår det i strategien, at Kommissionen, i regi af revisionen af affaldstransportforordningen, overvejer at udvikle specifikke kriterier på EU-plan, der skal gøre det muligt at skelne mellem tekstilaffald og visse brugte tekstilprodukter. På den måde undgås det, at affaldsstrømme fejlagtigt mærkes som brugte varer, og på den måde undslipper affaldstransportreglerne.

Medlemsstater, virksomheder og interesseorganisationer inviteres til at deltage i en omfattende inddragelsesproces, der skal drive omstillingsforløbet af tekstilsektoren i en mere bæredygtig og cirkulær retning.

Meddelelsen fra Kommissionen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige eller økonomiske konsekvenser for staten eller danske virksomheder. Meddelelsen medfører ikke i sig selv ændringer i beskyttelsesniveauet i Danmark.

Regeringen byder meddelelsen fra Kommissionen om en strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler velkommen. Regeringen finder det positivt, at Kommissionen har fremlagt en samlet strategi, der skal bidrage til et mere cirkulært forbrug og produktion af tekstilprodukter, hvor miljø- og klimaaftrykket reduceres, og hvor økonomisk vækst afkobles fra forbruget af naturressourcer."

Ud over en gennemgang af EU's tekstilstrategi fremgår tillige uddrag fra høringssvar fra Dansk Affaldsforening, Dansk Industri, Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet Tænk samt et fælles fra Plastic Change/Rådet for Grøn Omstilling/Danmarks Naturfredningsforening.

Du kan læse hele Grund- og nærhedsnotatet ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.