Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Realiseringen af potentialerne i den cirkulære økonomi – over 11.000 deltagere på event i London

11. marts 2014
Den første meget store internationale event om cirkulær økonomi blev afholdt i London d. 4.-6. marts 2014.

Eventen var en kombination af konference med foredrag og paneldebatter samt workshops. 

Fra  ressourceteateret kunne høres spændende debatter og foredrag om bl.a. betydningen af cirkulær økonomi for både produktionsvirksomheder, detailhandlen samt affaldssektoren. Derudover blev der talt om drives og  forskellige nationale tilgange til cirkulær økonomi.

Både Holland, Frankrig og Skotland præsenterede deres nationale tilgange til den cirkulære tænkning. Der var bred enighed om, at omstillingen fra en lineær til en cirkulær økonomi skal ses som en inkrementel udvikling, som tager tid. Det kræver samarbejde på tværs af sektorer, da man er nødt til at samarbejde hele vejen rundt i ressourcekredsløbet. Producenterne må samarbejde med råvareleverandørerne samt detailhandlen og i sidste ende forbrugerne/Kommunerne, når materialerne skal tilbage i kredsløb. I England findes utallige eksempler på virksomheder som har været succesfulde med innovation inden for denne tænkning, men det viser sig også, at samarbejde med konkurrenter giver anledning til den største udfordring. Udover samarbejde kræver det tydelig politisk opbakning. Guido Braam, direktør for Circle Economy Holland mente, at den hollandske succes med cirkulær økonomi langt hen ad vejen skyldes den hollandske politiske aftale (den grønne aftale) om, at man på tværs i regeringen har indgået en aftale om løbende at fjerne barriererne for cirkulær økonomi i takt med, at de bliver identificeret.

Firmaer som IKEA, H&M, Marks & Spencers, Coca Cola, Kingfisher og Jaguar etc. præsenterede deres forretningstilgange til cirkulær økonomi, som baserer sig på sikring af fremtidens tilgang til de værdifulde ressourcer.

Førstedagen blev indledt af bl.a. Jamie Butterworth, CEO, Ellen MacArthur Foundation, som talte om den cirkulære økonomis potentialer, både i indercirklerne (design, ressourceeffektiv produktion, biprodukter fra business-to-business) og i de ydre cirkler, hvor genanvendelse af affald tænkes ind. Nogle producenter nævnte dilemmaet mellem en LCA-tænkning og genanvendelighed, da anvendelsen af andre mere genanvendelige materialer kan betyde øget forbrug af energi og vand i produktionen, hvilket ikke er miljømæssigt optimalt og samtidigt heller ikke økonomisk rentabelt. Der er derfor brug for innovation i retning af løsninger, som kan betale sig for producenten, og her påpegede innovationschefen fra Kingfisher, at det er vigtigt at se på modeller, hvor materialerne kommer hurtigt rundt i kredsløbet. På den måde får producenten hurtigt råvaren tilbage i ny produktion, og dermed kan kort levetid i dette perspektiv være en fordel. En lille observation fra konferencen var, at producenterne alle sammen talte om vores ressourcer.

Der var bred enighed om, at de globale kredsløb er de mest komplekse men, at denne omstilling i bund og grund også handler om at re-industrialisere EU, og at der dermed i fremtiden vil være nogle globale kredsløb som vil blive erstattet af lokale, nationale eller europæiske kredsløb. Under denne diskussion blev det nævnt, at skatten på arbejdskraft skal sænkes samtidig med, at skatten på virgine råstoffer bør sættes op, for netop at understøtte denne dagsorden.

Under debatten blev effekten og anvendeligheden af det eksisterende WEEE-direktiv og emballagedirektiv diskuteret og det blev nævnt, at disse er formuleret og vedtaget i en anden tid og at disse bør formuleres inden for den cirkulære tænkning.

Som nævnt blev der talt om, at dette er en inkrementel udvikling, som vil tage tid og at måske skal man ikke starte med sigte efter den perfekte løsning fra start, men ”blot” gå efter en bedre løsning end den vi har i dag.

Om affaldssektorens nye rolle blev nævnt, at de må ny-tænke deres egen rolle og at dette kommer til at kræve investeringer i nye mindset internt i affaldsselskaberne. Derudover vil det også kræve, at der i udbuddene på affaldsområdet er lagt vægt på forebyggelse og genanvendelse, og dermed skal vi væk fra udbud, hvor det eneste der styres efter er, hvor mange spande der kan tømmes i timen. Som SITA udtalte det, så skal affaldsselskaberne i fremtiden ikke “bare” være “just a bin mover”.

Emmanuel C. Gentil fra Copenhagen Resource Institute omtaler eventen således: “The first thing that struck me while going there was the relative absence of the waste industry. This was a clear message that the waste industry is becoming an integrated part of the supply chain rather than just a separate sector dealing with unwanted stuff from society. This was a Resource event after all. It was quite exciting to see the various sectors sharing issues regarding resources availability and how to optimize them. This event gave us a glimpse of what society might look like in the not so distant future: a society where waste managers, designers and manufacturers collaborate to ensure that what is reusable or recyclable is actually reused or recycled. A society where waste management is not just about collection and (final) treatment of waste, but about materials that can be returned to the economy”.

Se mere om konferencen her på konferencens hjemmeside

Læs også Emmanuel C. Gentils analyse af konferencen her, som også deltog på konferencen

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.