Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Rapport om kildesortering af madaffald

27. august 2019
Rapport om kildesortering af madaffald

Miljøstyrelsen har offentliggjort en rapport med modelleringer og beregninger af en case med indsamling af madaffald i papirsposer fra husholdninger, hvor det valgte udendørs opsamlingsmateriel afhænger af boligtypen.

Rapporten er tænkt som et værktøj til kommunale embedsmænd og politikere, der arbejder med rammerne for kildesortering af madaffald fra husholdninger. Der er en oversigt over løsninger til madaffald i køkkenet og udendørs beholdere, som passer til den valgte indendørs løsning. Fokus er på brug af papirposer i køkkenet og velegnede, udendørs beholdere til madaffald udsorteret i papirsposer.

Rapporten indeholder en modellering af den valgte eksempelløsning i forhold til primær energi, klimapåvirkning, ressourcebalance og økonomi (projekt afsluttet maj 2017). Beregningerne bygger på følgende valg af materiel:

  • Fritliggende huse med en spand med papirpose i køkkenet og en ventileret, 1-rumsbeholder udenfor
  • Tæt-lav bebyggelse med en spand uden pose samt et stativ med (papir-) sæk udenfor
  • Etageboliger med en spand med papirpose og fælles overjordiske eller nedgravede affaldscontainere 

Der præsenteres resultater for en enkelt husstand, for 25.000 husstande og for 100.000 husstande. Udgangspunktet er en gennemsnitlig, mellemstor kommune med 85 % helårsboliger med individuelle affaldsbeholdere og 15 % etageboliger med fælles affaldsbeholdere.

Miljøstyrelsens rapport "Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). Business Case med miljømæssige og økonomiske konsekvenser", Miljøprojekt 2092 fra juli 2019, kan hentes her 

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.