Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Rapport fra Miljøstyrelsen om farlige stoffer i byggeaffald

30. marts 2020
Rapport fra Miljøstyrelsen om farlige stoffer i byggeaffald
Undersøgelse af udvaskning af problematiske stoffer i nedknust, overfladebehandlet byggeaffald.

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen identificeres problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, fiberarmeret cement og beton samt klinker og sanitet, og hvorvidt genanvendelse af disse materialer på nedknust form, kan give anledning til spredning af problematiske stoffer i miljøet.

Med udgangspunkt i udenlandske undersøgelser og nogle nyligt gennemførte danske pesticidforskningsprojekter er der opstillet en liste på ca. 30 stoffer, fortrinsvis biocider, som muligvis kan være/bliver anvendt direkte eller indirekte til overfladebehandling af beton og fibercement. Listen er prioriteret i forhold til risikoen for uacceptabel spredning, hvis materialerne nyttiggøres på nedknust form.

Glasur på keramik kan indeholde en lang række grundstoffer, herunder Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Pr, Se, Sn, V, Zn og Zr. Der er i en enkelt undersøgelse, fra udlandet, konstateret betydeligt indhold af Cd og Pb i glasur anvendt på glasemballage til drikkevarer (ikke stentøj og porcelæn). Der er endvidere fundet ét sæt data, som vedrører sammensætning og udvaskning af uorganiske stoffer fra en enkelt prøve af affald domineret af stentøj og porcelæn/sanitet. Det har muliggjort en sammenligning med udvaskningskriterierne i Restproduktbekendtgørelsen.

Den tilgængelige konkrete viden, om indhold og udvaskning af potentielt problematiske stoffer i nye og gamle overfladebehandlede beton-, eternit-, fiberbeton- og fibercementprodukter og i keramik- og sanitetsprodukter i Danmark, er således meget begrænset. Det konkluderes derfor, at hvis man ønsker at belyse muligheden for at nyttiggøre de ovennævnte produkter på nedknust form, bør der foretages en egentlig undersøgelse af indhold og udvaskning af stoffer. Resultaterne af denne undersøgelse kan understøtte valget af stoffer, der bør indgå i en sådan undersøgelse.

Læs "Identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlet tegl og beton, fiberarmeret cement og beton samt klinker og sanitet", Miljøprojekt nr. 2127 marts 2020 her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.