Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Rådet bakker op om et giftfrit miljø i EU

24. marts 2021
Rådet bakker op om et giftfrit miljø i EU
EU’s stats- og regeringschefer bakker op om Kommissionens nye kemikaliestrategi, der sætter en langsigtet vision for den europæiske kemikaliepolitik og dermed EU’s vej mod ”et giftfrit miljø”.

I oktober sidste år præsenterede Kommissionen et oplæg til en europæisk kemikaliestrategi, der har til hensigt at fremme innovation inden for både sikre og bæredygtige kemikalier, med henblik på at skabe renere og mere bæredygtige værdikæder, til gavn for både mennesker og miljø.

Nu har Rådet præsenteret sine konklusioner, hvori man først og fremmest opfordrer Kommissionen til at implementere de initiativer, som blev præsenteret i udspillet, herunder bl.a. målrettede justeringer, der skal ensrette den europæiske kemikalielovgivning, substituering og minimering af problematiske stoffer samt udfasning af de mest skadelige kemikalier, som ikke er essentielle for samfundet. Mere specifikt vil strategien nu sikre, at der introduceres forbud mod de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter såsom kosmetik, legetøj, rengøringsmidler, børnepasningsartikler, møbler, tekstiler eller materialer, der kommer i kontakt med mad, medmindre de anses for vigtige for sundhed, sikkerhed eller samfund, eller hvis der ikke findes noget alternativ.

I dets konklusioner bakker Rådet også op om den såkaldte ”et stof, en vurdering” tilgang samt den underliggende ambition om at gøre beslutningsprocesserne hurtigere i det europæiske system. Samtidig understreges det, at en hjørnesten i den nye strategi er den livscyklustilgang, som skal sikre, at kemikaliernes påvirkninger vurderes gennem alle stadier i værdikæden. Det skal sikre, at kemikalierne udelukkes allerede i designfasen, og er dermed en forudsætning for giftfrie, cirkulære materialekredsløb. I den forbindelse peger Rådet også på initiativerne omkring udvikling af materialepas, som blev præsenteret i forbindelse med Kommissionens seneste handlingsplan for cirkulær økonomi.

EU som front-runner
I sine konklusioner støtter Rådet også, at EU tager en førende rolle på globalt plan, idet de inviterer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde på at etablere et fremtidigt fælles globalt rammesæt for håndtering af kemikalier.

Læs mere
Du kan finde Rådets samlede konklusioner her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.