Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning

20. maj 2021
PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning
Nyt miljøprojekt om øget sortering og genanvendelse af PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning har til formål at opstille konkrete forslag til, hvordan affaldssorteringen og genanvendelsen af bløde PVC-produkter kan forbedres inden for to produktkategorier; medicinsk udstyr og gulvbelægning.

Ved forbrænding af blød PVC dannes klordampe, som gør forbrændingen problematisk, og energipotentialet i affaldet kan således ikke udnyttes. I blød PVC findes der en del problematisk kemi såsom ftalater. De problematiske lavmolekylære ftalater er trinvist blevet optaget først på REACH-kandidatlisten og derefter på Annex XIV med krav om henholdsvis udvidet informationspligt og ansøgning om godkendelse før brug.

Af rapporten fremgår det, at denne regulering har betydet, at de mindre problematiske ftalater som højmolekylære ftalater og ikke-klassificerede ftalater nu udgør 90% af blødgørerforbruget i EU, og at i takt med, at det europæiske marked har flyttet sig væk fra de problematiske ftalater, åbnes nu muligheden for at sortere og indsamle den bløde PVC med henblik på genanvendelse.

Det fremgår ligeledes, at der er for nuværende tidspunkt ikke eksistere indsamlings- eller genanvendelsesordninger i Danmark for blød PVC. En stor del blød PVC indsamles i en blandet affaldsfraktion og sendes til deponering fra genbrugspladser og nedrivninger og registreres som sådan.

Rapporten byder både på en værdikædekortlægning og et idekatalog. Kortlægningsafsnittet er bygget op om de tre overordnede led i værdikæden: 1) input, 2) brug, indsamling og sortering samt 3) affaldsbehandling. værdikædekortlægning blev brugt som input til det efterfølgende idékatalog, hvor det blev drøftet, hvorledes indsamlings- og genanvendelsesgraden af blød PVC kunne øges, og hvordan de ovennævnte barrierer kunne løses.

En af mange ideer er blandt andre at etablere et dedikeret dansk oprensnings- eller neddelingsanlæg til medicinsk udstyr, som tager hånd om smitterisiko. Idéen er at etablere et dedikeret dansk oprensnings- eller neddelingsanlæg, som kan tage den medicinske plastik og vaske og neddele den. Denne mulighed eksisterer på nuværende tidspunkt ikke i Danmark. Hvis blandet plastik fra hospitalerne sendes til plastiksorteringsanlæg i Danmark, vil man kunne undgå at betale de afgifter, som er forbundet med at sende anmeldepligtigt affald til udlandet. For medicinsk udstyr er der samlet set oplistet 8 ideer. For gulve er der oplistet 7 ideer.

Baggrundsmateriale

Du finder hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.