Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Pvc-afgift genindføres

21. august 2020
Pvc-afgift genindføres
Målet med lovforslaget er bl.a. at reducere mængden af pvc til forbrænding og deponering ved at genindføre emballageafgiften for pvc-folier med fordoblet afgiftssats i forhold til det tidligere afgiftsniveau. Høringsfristen er 25. september 2020.

Lovforslaget har til hensigt at udmønte en del af Aftale om finansloven for 2020, som indeholder et initiativ om at genindføre en afgift på visse varer indeholdende pvc og ftalater (blødgørere).

Formålet med den foreslåede afgift er at reducere mængden af pvc, som forbrændes eller deponeres, og at øge incitamentet til anvendelse af andre blødgørere end ftalater. En afgift på pvc og ftalater er nødvendig af hensyn til de fremtidige generationer, da brug af pvc indebærer sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser, som ikke reguleres i anden sammenhæng.

Bortskaffelsen af pvc giver problemer i affaldshåndteringen, da pvc indeholder klor, som ved forbrænding medvirker til en væsentlig forøgelse af restprodukter, som er skadelige i naturen. Ved forbrænding af pvc udvikles saltsyre på grund af indholdet af klor i pvc. Rensning af saltsyren fra røgen efterlader forurenet kalk, som skal deponeres som farligt affald.

Ftalater er en gruppe af kemiske stoffer, der især anvendes som blødgørere i plastik - primært pvc. Nogle ftalater er hormonforstyrrende og kan påvirke forplantningsevnen.

Det foreslås, at afgiftsgrundlaget begrænses til varer, hvor det vurderes, at mængden af blød pvc og ftalater kan opgøres som standardsats efter varens gennemsnitlige indhold af blød pvc- og ftalater, og hvor afgiften vil få den ønskede miljømæssige effekt. De administrative omkostninger ved en opgørelse for alle produkter, som indeholder blød pvc med og uden ftalater, kan være betragtelige sammenlignet med varens værdi og størrelsen af en afgift.

Resumé på Høringsportalen af lovforslaget nævner, at det foreslås at genindføre emballageafgiften for pvc-folier med fordoblet afgiftssats i forhold til det tidligere afgiftsniveau. 

Lovforslaget skønnes at indebære et merprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2021 såvel umiddelbart som efter tilbageløb og adfærd. Det foreslås, at loven træder i kraft d. 1. januar 2021.

Du kan finde resumé af lovforslaget og selve ændringsforslaget på Høringsportalen her 

Høringsfristen er (nu ændret til) 25. september 2020.  

Du kan også læse hele høringsforslaget på Skatteministeriets hjemmeside ved at trykke hér 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.