Kursus: Prøvetagning af fast affald - hvorfor, hvornår og hvordan?

Prøvetagning af fast affald - hvorfor, hvornår og hvordan?
BEMÆRK, AT KURSET ER UDSAT PÅ GRUND AF CORONASITUATIONEN.

DAKOFA har som følge af de centralt udmeldte Corona-foranstaltninger - og i respekt for de arbejdspladser, hvor medarbejderne er hjemsendt - valgt at udskyde alle fysiske aktiviteter indtil videre.
Vi forventer, at vi efter den 4. oktober (hvor nuværende restriktioner og centrale anbefalinger indtil videre løber til) kan finde en ny kursusdato.

På dette kursus vil deltagerne blive klædt på med de gældende regler for prøvetagning af fast affald samt til selv at fastlægge en afbalanceret prøvetagningsprocedure, udtage repræsentative prøver på fast affald samt dokumentere prøvetagningen. Endvidere vil kursisterne blive i stand til at vurdere prøvetagningsprocedurer og -rapporter.

 

Kursisterne vil blive bekendt med:

  1. Formålet med at udføre test på fast affald.
  2. Lovgrundlag for test på forskellige fraktioner af fast affald.
  3. Forvaltningspraksis, hvornår test, hvornår kan/skal der ikke udføres test?
  4. Forskellige metoder til udtagning af repræsentative prøver
  5. Analyselaboratoriernes praksis

Til at belyse problemstillingerne ved prøvetagning af fast affald vil vi i kurset blandt andet bruge fraktionerne beton-/byggeaffald, træaffald, gipsaffald og affaldsforbrændingsslagge.

Kursets målgruppe er:

  • Dig, der skal godkende prøvetagningspraksis og fastsætte vilkår om prøvetagning i godkendelser og tilladelser.
  • Dig, der skal planlægge og/eller følge en prøvetagningsplan og gennemføre test på fast affald.
  • Dig, der skal udtage og/eller føre tilsyn med prøvetagning på og analyser af fast affald.

UNDERVISERE:
Anke Oberender, Teknologisk Institut
Henriette Soja, Horten
Jette Bjerre Hansen, NORRECCO
Thea Fynbo, Eurofins
Anders Gideon, DAKOFA

YDERLIGERE INFORMATION:

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til Anders Gideon, DAKOFA ag@dakofa.dk. 

Kursuslængde:
Dag 1: fra kl. 9.30 til kl. 16.00
Dag 2: fra kl. 8.30 til k. 16.00

Kurset afholdes på Scandic Roskilde Park, der ligger 10 min. gang fra Roskilde Station.

Program

Tirsdag d. 29. september

9:30-10:00
Velkomst, præsentation af deltagerne og introduktion til kursusprogrammet
Anders Gideon, Københavns Kommune
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Præsentation af fraktioner, erfaringer, motivation

10:00-10:10
Hvorfor prøvetagning?
Anke Oberender, Teknologisk Institut
Anke Oberender
10:10-11:00
Lovgrundlaget for tests af fast affald
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Hvornår har vi brug for test og prøver, og hvorfor?
Hvad siger reglerne om, hvornår det er nødvendigt med prøver af affaldet?

11:00-12:00
Repræsentativ prøvetagning – teori og praksis
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen

Vi ser på de generelle og overordnede forhold, som er væsentlige for repræsentativ prøvetagning af de valgte fraktioner. Begrebet god prøvetagningspraksis foldes ud.

12:00-13:00
Frokost
13:00-13:30
Planlægning og gennemførelse af prøvetagning. Introduktion af gruppeopgaven. Planlægning af prøvetagning, dokumentation for prøvetagning, forskellige prøvetagningsteknikker og værktøjer
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen
Anke Oberender, Teknologisk Institut
Anke Oberender

En stor del af arbejdet ved repræsentativ prøvetagning ligger i det forberedende arbejde dvs. inden selve prøvetagningskampagnen gennemføres. Planlægningen og forberedelserne omfatter blandt andet udarbejdelse af en prøvetagningsplan, valg af prøvetagningspunkt og udstyr egnet til formålet.

13:30-16:00
Virksomhedsbesøg - hvordan ser bunkerne ud i virkeligheden?
Anders Gideon, Københavns Kommune
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Vi tager ud på udvalgte virksomheder i området for at danne os et overblik over, hvordan og hvorfor der skal udtages prøver.

16:00-17:00
Opsamling på felttur
Anders Gideon, Københavns Kommune
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Har besøget ude i virkeligheden givet nye perspektiver for løsning af cases?

Onsdag den 30. september

8:30-9:00
Intro til dagen
9:00-10:15
Udarbejdelse af prøvetagningsplanen

Deltagerne arbejder videre med prøvetagningsplanerne. 

10:30-11:30
Fremlæggelse af gruppeopgaver
11:30-12:30
Neddeling af prøver
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen

Hvad er de mest almindelige metoder til neddeling af fast affald, hvordan virker de og hvilken metode skal du bruge hvornår?

12:30-13:30
Frokost
13:30-14:00
Samarbejdet med analyselaboratoriet
Thea Fynbo, Eurofins VBM
Thea Fynbo

Analyselaboratoriet er en vigtig samarbejdspart i forhold til at sikre korrekt opbevaring, transport og behandling af prøverne. Det er derfor vigtigt, at dialogen med laboratoriet indledes så tidligt som muligt, da det giver alle parter bedre forudsætninger for at håndtere prøverne korrekt.

14:00-14:15
Pause
14:20-14:45
Læs og forstå prøvetagnings- og analyserapporter
Anke Oberender, Teknologisk Institut
Anke Oberender

Hvad betyder prøvetagnings-og analyserapporterne? Hvordan kan de bruges? Hvordan indgår rapporterne i en større sammenhæng?

14:45-15:15
Hvad er konsekvenserne ved ikke at gøre det rigtige?
Henriette Soja, HORTEN Advokatpartnerselskab
Henriette Soja

Der kan være både miljømæssige og juridiske konsekvenser ved ikke at udtage prøver korrekt eller slet ikke at udtage prøver.

15:15-16:00
Tak for i dag - evaluering og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 29. september 2020 - kl. 09.30
Slut: 30. september 2020 - kl. 16.00

Hvor

Scandic Roskilde Park
Ved Ringen 24000 Roskilde

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms (uden overnatning)
DKK 7.995,00
Pris medlemmer, ekskl. moms (med overnatning)
DKK 8.995,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (uden overnatning)
DKK 9.995,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms (med overnatning)
DKK 10.995,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
31. august 2020

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.