Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Produktpas kan blive et vigtigt led i den grønne omstilling

16. august 2022
Produktpas kan blive et vigtigt led i den grønne omstilling

En ny rapport fremhæver fordelene ved et digitalt produktpas og understreger, at systemet kan blive afgørende i forhold til at hjælpe forbrugere med at træffe mere informerede valg og til at presse på for mere bæredygtige produkter.

Et digitalt produktpas er i korte træk en digital kode, der kan gemme og dele information fra hele et produkts livscyklus ét sted. På den måde kan et system for digitale produktpas give industriens interessenter, virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere en bedre forståelse af de materialer, der anvendes i produktet, samt deres iboende miljøpåvirkning. Et produktpas kan eksempelvis indeholde informationer om hvorfra produktet stammer, sammensætningen af komponenter og materialer, muligheder for adskillelse og reparation, herunder hvordan de forskellige komponenter kan genanvendes eller affaldsbehandles. 

Med et velfungerende system for digitale produktpas vil man, ifølge en ny rapport, kunne øge sporbarheden for både produkter og deres komponenter betydeligt. Mere specifikt fremhæver rapporten, at nogle af de vigtigste fordele ved at indføre produktpas er, at det kan skabe:

 • Mulighed for at virksomheder og politiske beslutningstagere kan få adgang til pålidelige og sammenlignelige informationer om produkters bæredygtighed samt også information, der kan understøtte arbejdet med at løse problemer med produktansvar mere bredt.
 • Mulighed for at forbrugere får adgang til information, der sætter dem i stand til at træffe mere informerede og bæredygtige valg.
 • Øget gennemsigtighed, sporbarhed og konsekvens for hver aktør i hvert enkelt led i værdikæden.
 • Mulighed for at virksomheder kan anvende et digitalt værktøj til at overvåge og rapportere om bæredygtighedsindikatorer.
 • Et værktøj, der kan facilitere innovativ tænkning om cirkularitet og ny praksis.
 • En potentiel katalysator for udvikling af helt nye forretningsmodeller.
 • Nye datakilder, der kan muliggøre bæredygtige investeringsbeslutninger.
 • Muligheder for ressourceoptimering samt energieffektivitetsstrategier.

For at sikre et veldesignet system for digitale produktpas er det rapportens anbefalinger, at systemet er baseret på principper om:

 • sammenhæng og overensstemmelse herunder at fremtidige regler og initiativer inden for området koordineres og så vidt det er muligt designes, så de bliver kompatible med andre systemer
 • fleksibilitet og udforskning af design herunder, at man hurtigst muligt bør starte med at undersøge mulighederne inden for få udvalgte produktgrupper, hvor man bl.a. sikrer, at alle produktdata bliver produktgruppespecifikke og opbevares decentralt 
 • gennemsigtighed og ansvarlighed, så man bl.a. sikrer relevante og valide data uden at gå på kompromis med sikkerheden ift. data og virksomheder

Læs mere

Du kan læse meget mere om digitale produktpas i rapporten “Digital Product Passport: the ticket to achieving a climate neutral and circular European economy?” som du finder her. På same side kan du også finde en video fra lanceringen af rapporten.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.