Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Producenterne skal ifølge europæiske aktører gøres økonomisk ansvarlige for udledning af mikroplast

02. marts 2018
Producenterne skal ifølge europæiske aktører gøres økonomisk ansvarlige for udledning af mikroplast
Resultaterne fra en EU-høring om udledning af mikroplast til vandmiljøet er netop offentliggjort. Tekstiler og dæk på vejene er ifølge høringen, de mest bekymrende kilder til udledningen af mikroplast og aktørerne ønsker, at producenterne skal bære den primære økonomiske byrde.

Som nævnt i denne tidligere DAKOFA-nyhed, har Europa-Kommissionen gennemført en offentlig høring om mikroplast. Mere specifikt var konsultationen rettet mod at undersøge muligheder for at reducere udledning af mikroplast i havmiljøet, der ikke bevidst har været tilsat produkter, men som genereres gennem et produkts livscyclus. Mikroplast der dannes som følge af ringe affaldshåndtering samt mikroplast, der må ses som et resultat af nedbrudt plastaffald er dermed ikke en del af rammen for konsultationen. Konsultationen løb over ca. fire måneder i efteråret 2017 og blev besvaret af knap 500 respondenter, hvoraf omkring en tredjedel var interessenter i værdikæden mens to tredjedele var interesserede enkeltpersoner/borgere.

Producenterne skal gøres til de primære økonomisk ansvarlige
Resultaterne er nu samlet i en ny rapport, hvor hovedkonklusionen er, at både borgere og interessenter først og fremmest er bekymrede over tekstiler og tøj, når det kommer til udledningen af mikroplast. De to aktørgrupper er ydermere enige om, at producenterne af de produkter, som er kilde til udledningerne, også skal bære den største del af den økonomiske byrde til at reducere udledningerne af mikroplast i havmiljøet.

Tekstiler og dæk er de mest bekymrende kilder
Det mest effektive middel til at reducere udledningen af mikroplastfibre fra tekstilerne vil ifølge aktørerne være udvikling af et obligatorisk krav om gradvis reduktion af mikrofiberfrigivelse, som skal pålægges alle producenter, der sælger tekstiler i EU. Næst efter tekstilerne er interessenterne ifølge konsultationen mest bekymrede for udledninger fra dæk. Denne bekymring bakkes op af en tidligere præsenteret undersøgelse, som viser, at den største generering af mikroplast sker i forbindelse med slid på dæk. Ifølge resultaterne fra den nye konsultation forventer aktørerne, at det mest effektive middel mod denne kilde til udledning vil være at kræve, at dækproducenterne øger holdbareheden af dæk, herunder også, at de udfaser de mindst holdbare dæktype over tid.

I forhold til at øge opsamlingen af både mikrofibrene fra tekstiler og mikroplasten fra dæk, anser aktørerne det for mest effektivt, at der udvikles og installeres teknologier til opsamling af disse i de offentlige renseanlæg.

Du kan læse resultaterne fra hele konsultationen i denne rapport, hvor aktørerne også kommenterer på mikroplastudledninger fra plastgranulatspild hos produktionsvirksomheder samt fra kunstgræsbaner. Læg i studiet mærke til at der er tale om mikroplast, som genereres gennem et produkts livscyklus. Der er dermed eksempelvis ikke tale om mikroplast, der dannes som følge af ringe affaldshåndtering samt mikroplast, der må ses som et resultat af nedbrudt plastaffald.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.