Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Problematiske adgangsveje – hvad gør man?

Problematiske adgangsveje – hvad gør man?

Få overblik over arbejdsmiljøreglerne og de gængse udfordringer med og løsninger på problematiske adgangsveje.

Som følge af ”Klimaaftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” står hele landet som bekendt over for udrulning af nye indsamlingsordninger til alle husstande. I første omgang er der tale om indsamling af 9 forskellige fraktioner og senere støder tekstilerne til. For langt de fleste husstande vil det dreje sig om et supplement til eller udskiftning af det nuværende indsamlingsmateriel, hvor udfordringen kan være at finde plads i forhaver, indkørsler og baggårde, men hvor selve indsamlingen ikke giver anledning til nye problemstillinger i driftsfasen.

Der er imidlertid et anseligt antal husstande, hvor adgangsvejene er besværliggjort af belægninger, niveauforskelle, trange passager eller indiskutabelt manglende plads til det nødvendige antal spande og containere. Disse husstande er typisk omfattet af de eksisterende kontrakter med vognmænd, og eventuel merbetaling for særlige beholdere, hjælpemidler eller ekstra tid kan være reguleret på forskellig vis med henblik på at kompensere for arbejdsmiljømæssige gener i forbindelse med adgang til beholderne.

Med de nye krav om indsamling af flere affaldstyper vil problematikken vedrørende adgangsforhold blive yderligere skærpet, og i de kommende udbud og kontrakter må det forventes, at flere adresser skal have en særlig betjening.

På dette webinar vil vi forsøge at få et overblik over arbejdsmiljøreglerne og de gængse udfordringer med problematiske adgangsveje. Desuden skal vi høre nogle eksempler fra den virkelige verden om, hvordan man vil løse problemerne. Webinaret vil således være yderst relevant for både udbydende kommuner/affaldsselskaber og udførende vognmænd af såvel privat som kommunal herkomst.


Program er under udarbejdelse.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

01. september 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.