Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Dansk affaldsteknologi kan blive det nye eksporteventyr

21. april 2017
Dansk affaldsteknologi kan blive det nye eksporteventyr

DAKOFA har for Miljøstyrelsen udarbejdet en analyse vedrørende den nuværende eksport og potentielle eksportfremmende aktiviteter. Desuden kigges der på de eksisterende og mulige samarbejder mellem den offentlige og den private sektor. Det er der i dag kommet en pressemeddelelse ud af.

Pressemeddelelsen lyder som følger:

------------------

Affaldsteknologi kan blive nyt eksporteventyr

Den danske affaldssektor eksporterer årligt for 4 mia. kr., og potentialet for endnu større eksport er markant, viser en netop offentliggjort analyse fra Miljøstyrelsen. Samtidig viser analysen, at skal et nyt eksporteventyr skabes, kræver det bl.a. koordinering, fælles markedsføring samt samarbejde mellem den private og den offentlige affaldssektor i Danmark. Derfor søsætter den samlede danske affaldssektor nu et eksportsamarbejde mellem offentlige og private aktører på affalds- og ressourceområdet.

DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) har for Miljøstyrelsen udarbejdet en analyse, der viser, at danske virksomheder inden for affaldsområdet mærker øget efterspørgsel fra udlandet på viden om det danske affaldssystem samt teknologiske løsninger og materiel.

Den stigende efterspørgsel på nye affaldsløsninger skyldes ikke mindst FN’s nye bæredygtighedsmål og EU’s kommende stramninger af kravene til medlemslandenes indsamling og genanvendelse af affald. De politiske mål har sat fokus på de effektive højkvalitetsløsninger, der produceres af danske virksomheder. Eksempelvis indsamlingsmateriel som spande, sække og containere, sorteringsanlæg samt forskellige behandlings- og genanvendelsesanlæg er centrale elementer i de affaldssystemer, der over de kommende år vil blive rullet ud i ikke bare Europa men også øvrige verdensdele.

Danmark er unikt udstillingsvindue

I analysen bliver den nuværende eksport og potentielle eksportfremmende aktiviteter kortlagt, og der kigges på de eksisterende og mulige samarbejder mellem den offentlige og den private sektor.

”Inden for affaldssektoren har vi en stolt tradition for, at den offentlige sektor i Danmark gerne agerer udstillingsvindue, når udenlandske delegationer ønsker at besigtige teknologier, der forhandles af den private sektor. Dermed kan potentielle udenlandske købere få en præsentation i skala 1:1, inden de beslutter sig for at købe, og de har endvidere mulighed for at blive inspireret af de helhedsløsninger, vi har udviklet gennem årene inden for affaldsområdet. Det gælder maskiner og anlæg, men også de politiske rammebetingelser i form af lovgivning, afgiftsstruktur, forbud og påbud m.v., der tilsammen udgør det danske affaldssystem”, udtaler direktør i DAKOFA, Ole Morten Petersen.


Vil starte nyt samarbejde om eksport

DAKOFA afholdt i samarbejde med Eksportforeningen i denne uge en fælles temadag for at kickstarte et nyt samarbejde på tværs af sektoren og de eksportfremmende aktører, som skal synliggøre og markedsføre den danske affalds- og ressourcesektor.

Dagen viste, at sektoren bakker op om et øget samarbejde i bestræbelserne på at udnytte de højaktuelle muligheder  for at skabe ny vækst og arbejdspladser samtidig med at sektoren medvirker til at løse nogle af de store miljømæssige udfordringer, verden globalt set står over for.

En af dagens anbefalinger, som DAKOFA vil forfølge, er at sikre fremdriften for at udnytte det kortlagte potentiale for eksport af dansk affaldsviden og -teknologi. Det indebærer, at der løbende vil blive dannet platforme for at samle de især små og mellemstore virksomheder, der vil kunne udnytte momentum for et nye eksportfremstød. Fx i form af kampagner overfor udvalgte lande eller regioner, særlige indsamlings- og behandlingssystemer samt helhedsløsninger for enkelte eller flere affaldsstrømme.

”FN’s bæredygtighedsmål og EU’s revidering af affaldsdirektiverne skal ses som store startskud til en fremtid, hvor der globalt vil blive øget fokus på recirkulering af affald, så det efter endt brug bliver til nye ressourcer. Baggrunden for de tiltagende initiativer inden for den såkaldte ”cirkulære økonomi”, skal ses i lyset af, at de jomfruelige råvarer vil blive dyrere i takt med den øgede, globale befolkningstilvækst og økonomiske vækst, og dermed vil der komme større efterspørgsel og et øget marked for ressourcerne i verdens affald”, slutter Ole Morten Petersen.

Rapporten, som bærer titlen: ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi” med undertitlen ”Analyse af ønsker og potentialer i den danske affalds- og ressourcesektor”, kan findes på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside ved at klikke her.


Spørgsmål vedrørende DAKOFA’s indsats kan stilles til direktør Ole Morten Petersen på omp@dakofa.dk eller pr. tlf. 25715959.