Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Positive erfaringer med dansk-svensk-britisk udvekslingsprogram

12. marts 2018
Positive erfaringer med dansk-svensk-britisk udvekslingsprogram
Kvinder i affald
I efteråret 2017 var to medarbejdere fra det svenske affaldsselskab Sysav på udveksling i England og de konkrete erfaringer var yderst positive. Næste gang kan det blive din tur!

Som det blev nævnt i denne nyhed, har de danske og svenske aktører over de kommende år mulighed for at komme på et to-ugers udvekslingsophold i Storbritannien, hvor de kan besøge udvalgte kommuner og virksomheder inden for affalds- og ressourcesektoren. Udvekslingsprogrammet er tænkt med udgangspunkt i, at hele sektoren står over for at skulle gennemgå store forandringer i forbindelse med overgangen til en cirkulær økonomi. Sigtet med dette program er således også at fremskynde erfaringsudvekslingen mellem de deltagende lande i takt med, at vi forbereder os til fremtidens udfordringer.

De første erfaringer har været gode
I efteråret 2017 blev de første to udvekslingspladser udbudt og erfaringerne fra deltagerne var gennemgående positive. De to svenskere kunne i forbindelse med en evaluering konstatere, at udvekslingsprogrammet har givet dem nye professionelle kompetencer, som de kan anvende direkte i deres hverdag; fået en langt bedre forståelse af, hvordan arbejdet med affalds- og ressourcespørgsmål tackles i andre lande samt mere mod på at arbejde med udenlandske aktører fremover. Som en del af programmet fik de to svenskere bl.a. mulighed for at besøge en MBT-facilitet, automatisk og manuel sortering, en genbrugsstation, et deponi samt et uddannelsescenter. De fik også mulighed for at deltage i et kursus om håndtering af asbest, at overvære et kursus om genanvendelse for viceværter og kantinepersonale samt blive klogere på affaldsselskabets håndering af salg af ressourcer. Alt i alt fik de to svenskere ifølge evalueringen i den grad udvidet deres kendskab til håndtering, behandling og tilgange til affald og ressourcer.

Næste runde åbner snart
Den næste mulighed for at de danske aktører kan komme på udveksling vil være fra den 27. oktober til den 10. november 2018. Ansøgningsfristen er den 18. maj og så snart ansøgningsskemaerne er klar, vil du kunne finde dem her på DAKOFAs hjemmeside. Det er også her, at du kan finde den tidligere ansøgningsformular, retningslinjer for programmet samt begge evalueringer fra den første runde.

 

  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.