Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Plastaffald – hvad sagde årskonferencens workshop og inspirationsoplæg?

27. september 2019
Plastaffald – hvad sagde årskonferencens workshop og inspirationsoplæg?
Workshoppen om plast ved den netop overståede DAKOFA årskonference fremhævede, at der er betydelige erhvervsmuligheder i at være blandt de første med et plastsorteringsanlæg med den højeste genanvendelse. Udbud med konkurrencepræget dialog vurderes som god form at opnå bedste anlæg på og politiske værktøjer er vigtige for at øge anvendelsen af plastaffald.

Formiddagens inspirationsoplæg ’Plast – problemer og muligeder i en cirkulær økonomi’ blev holdt af Anne Dorthe Fethers fra CLEAN. Hun beskrev, hvordan Danmarks hidtil største udbud af plastaffald (16.000 tons/år) havde været en hoveddrivkraft for bygning af et state-of-the-art plastsorteringsanlæg. Den tyske virksomhed ALBA Recycling havde vundet CLEAN’s udbud og havde i december 2018 et færdigt, nyt anlæg klar i Mari i Tyskland, som garanterede en genanvendelse på 75 % med løfte om gennemsigtighed og sporbarhed. Anlægget var bygget til at kunne håndtere 150.000 tons plastaffald/år, men virksomheden havde underskrevet et Letter-of-Intent om at etablere et anlæg i Danmark, såfremt de danske mængderne ville stige. Desværre brændte ALBAs nye sorteringsanlæg i april 2019, og de valgte i den forbindelse at opsige kontrakten med CLEAN.

Anne Dorthe Fethers pointerede, at muligheden for at komme i dialog med kunderne - og politikerne – havde været meget vigtig for ALBA Recycling, og at udbud med konkurrencepræget dialog havde fungeret godt i denne forbindelse. Hvis der fremover skal opnås en høj genanvendelse af plast, er det vigtigt at sorteringen hos borgerne spiller sammen med det efterfølgende sorteringsanlæg. Der skal være adgang til avanceret teknologi, og der skal være en veludbygget genanvendelsesindustri. Danmark har gode muligheder indenfor de tre områder, men det kræver, at der puljes meget større mængder plastaffald, hvis der skal være grundlag for at etablere et state-of-the-art plast-finsorteringsanlæg i Danmark.

Anne Dorthe Fethers' inspirationsoplæg ’Plast – problemer og muligheder i en cirkulær økonomi’ økonomi kan ses her 

Politiske værktøjer vigtige for at øge anvendelsen af plastaffald

Der deltog ca. 80 personer i eftermiddagens workshop om plastaffald, som skulle ende med at videregive 6 forslag til Miljøministeren; tre ambitiøse initiativer og tre minimumsinitiativer.

Et af minimumsinitiativerne var, at kemisk genanvendelse som løsning for laveste kvalitet plastaffald bør indplaceres i affaldshierarkiet over forbrænding, så incitamentet til at anvende denne plast til bl.a. biodiesel bliver tydeligere.

Et af de ambitiøse initiativer indplacerede denne kemiske anvendelse som et acceptabelt - men laveste niveau - i genanvendelse af plastaffald efter sortering i et state-of-the-art plastsorteringsanlæg, som bør etableres i Danmark. De ambitiøse initiativer lagde også vægt på vigtigheden af politiske styringsredskaber, herunder bl.a. designkrav om direkte genanvendelighed af plastprodukter, krav om minimumsindhold af genanvendt plast i nye plastprodukter samt anvendelse af differentierede afgifter mv.

De seks plastaffalds-initiativer, som blev videregivet til ministeren, og de øvrige 13 initiativer, som kom til fælles afstemning under workshoppen, kan alle læses her 

 

(PS. Tur A Plast - RenoNord's slide ifm. rundvisning på sorteringsanlægget kan ses her)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.