Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Plastaffald: sortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Holbæk kommune

04. august 2017
Plastaffald: sortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Holbæk kommune

FORS' projekt med kildesortering og lokal genanvendelse af plastaffald i Holbæk kommune er nu afrapporteret. Ny fraktion for hård plast indført på genbrugspladser - og affaldsbeholdere af 100 % genbrugsplast en succes.

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen ”Genbrugsplast: Fra husholdningsaffald til husholdningssorteringssystem” gennemgår FORS A/S deres mange erfaringer fra et flerårigt projekt, som løbende har fået stor og positiv opmærksomhed. FORS sørgede for indsamling af kildesorteret blød og hård plast fra de private husstande og af hård plast i en særskilt fraktion fra genbrugspladserne i Holbæk kommune. Aage Vestergaard Larsen A/S foretog den efterfølgende automatiske finsortering af den hård plast, mens det kildesorterede plastaffald fra dagrenovationsordningen blev sorteret manuelt oparbejdet på et særligt demonstrationsanlæg med særskilt midlertidig miljøgodkendelse. I projektet har der været særlig fokus på hård PE (02) og PP (05). Schoeller Plast A/S producerede beholdere af PP til kildesortering i hjemmene.

Der blev i forbindelse med projektet indført udsortering af plast i 31.500 husstande i FORS' indsamlingsområde. Samlet set blev der indsamlet ca. 11 kg/husstand i 2016, hvilket var under de forventede 15 kg plast/husstand. FORS indsamler fortsat husholdningsplast fra alle husstande i sit indsamlingsområde, men de har nedlagt deres anlæg til manuel sortering. Plasten afsættes nu på almindelige markedsvilkår til anlæg i Sverige og/eller Tyskland. Den danske plastindustri kan på nuværende tidspunkt ikke modtage den sorterede husholdningsplast, som har lav godstykkelse og kræver vask, fordi det er beskidt. FORS plastmængder er samtidigt for små og spredt ud over året til, at det vil være interessant for en dansk plastoparbejder at modtage det.

Der blev indført en særskilt fraktion for hård plast på FORS genbrugspladser i Holbæk Kommune, og der har fundet en stor stigning sted i mængden af indsamlet plast. FORS har besluttet at fortsætte med at sortere hård plast indsamlet på sine genbrugspladser.

Det oparbejdede materiale er blevet testet hos Schoeller Plast A/S for at undersøge, hvorvidt det var muligt at sprøjtestøbe nye plastemner. Her har det været en positiv overraskelse for parterne i projektet, at det viste sig, at der kunne fremstilles plastemner produceret af 100 % genanvendt husholdningsplast fra Holbæk Kommune. Ved projektstart havde det været forventningen, at den genanvendte husholdningsplast skulle blandes med anden genanvendt plastmateriale eller måske ligefrem en vis andel virgint plastmateriale. Forsøg og konklusion vedrørende kvaliteten i manuelt sorteret plast skal ikke opfattes som et endegyldigt udsagn eller en anbefaling af manuel frem for automatisk sortering. Der sker stor udvikling af teknologier inden for plastsortering i disse år. Det anses ikke for usandsynligt, at der i Europa om meget kort tid vil ses automatiske sorteringsanlæg, som kan sortere i en kvalitet svarende til kvaliteten ved den manuelle sortering i Holbæk.

Genanvendelse af sort plast har haft et særskilt fokus i projektet. I Danmark har en stor del af den indsamlede plast ikke kunne nyttiggøres, da NIR-teknologien, som anvendes på de fleste automatiske sorteringsanlæg, ikke kan genkende sort plast grundet indholdet af carbon black. Projektet har undersøgt muligheden for at øge nyttiggørelsen af sort genbrugsplast fra husstandsindsamlinger og genbrugspladser. Dette er sket ved at teste sortering af sort plast fra Holbæk Kommune på demonstrationsanlæg hos både Unisensor og RTT Steinerts i Tyskland. Disse virksomheder har arbejdet på udvikling af udstyr, som arbejder med nye spektroskopiske metoder og i andre bølgelængder, hvorved man kan detektere polymertypen i plast med tilsat carbon black. Forsøgene herfra viser, at det er muligt at opnå en god kvalitet af sort plast ved testkørsler på de tyske demonstrationsanlæg, hvorfor det kan konkluderes, at teknologien er godt på vej til at løse de udfordringer, den sorte plast tidligere har medført.

Endelig blev Schoeller Plasts nyudviklede indendørs affaldssorteringssystem testet i en storskalatest blandt 2.000 husstande i Holbæk Kommune. Evalueringen af testen viser, at 3/4 af deltagere i enfamilieshuse bruger det nye sorteringssystem og af disse har 3/4 angivet, at de er tilfredse med det nye system. Samtidigt mener 2/3 af deltagerne, at det nye sorteringssystemet har gjort det nemmere for dem at sortere deres affald.

Rapporten angiver, at projektet har påvist, at der i kommunalfuldmagten er en gråzone i forhold til, at forsyningsselskaber må udlevere indendørs affaldssorteringssystemer (til andet end organisk dagrenovation). Men da udleveringen af kildesorterings-systemet ikke kunne påvise en væsentlig effekt i forhold til udvikling af affaldsmængder i testområderne, så vurderer FORS, at det ikke ville være lovligt for virksomheden at udlevere systemer til de resterende affaldskunder i Holbæk Kommune. Dette understøttes af, at der i FORS’ indsamlingsområde har været udsortering af flere affaldsfraktioner i mange år, hvorfor mange kunder allerede har velfungerende løsninger i hjemmet. FORS ser til gengæld et stort potentiale for udlevering af indendørs sorteringssystemer hos kommuner, der står overfor at skulle indføre udsortering af nye affaldsfraktioner (fx i Roskilde og Lejre). Her vurderes det, at sorteringssystemet vil have en væsentlig større effekt på både sorteringsgrad og brugeroplevelse, hvis systemet udleveres samtidig med, at affaldskunderne introduceres til nye fraktioner.

Find rapporten "Genbrugsplast: Fra husholdningsaffald til husholdningssorteringssystem", Miljøprojekt nr. 1951 fra Miljøstyrelsen her 

Se program for DAKOFAs kommende konference "Indsamlingsordninger og sorteringsanlæg – hvad er status og hvor skal vi hen?", som afholdes den 22. august 2017 i København, her  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.