Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Plast og emballager i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan

13. marts 2020
Plast og emballager i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan
Et af fokusområderne i EU-kommissionens nye handlingsplan for den cirkulære økonomi er plast og emballager, hvor der er planlagt en række tiltag de kommende år.

Planens tiltag på plast og emballageområdet kan deles op i tre temaer:

 • Bæredygtige produkter, herunder emballager
 • Et velfungerende EU-marked for sekundære råmaterialer, herunder plast
 • Harmonisere systemerne til særskilt indsamling af affald, herunder plast og emballager

Denne artikel vil forsøge at skabe et overblik over de enkelte temaer og deres betydning for plast og emballager.

 

Bæredygtige produkter, herunder emballager

Formålet ved tiltagene er ifølge planen, at borgerne skal have velfungerende, sikre produkter i høj kvalitet, som er økonomisk overkommelige og effektive, holder længere og er udformet med henblik på genbrug, reparation og højkvalitetsgenanvendelse.

En af kernerne i handlingsplanen er, at Kommissionen i 2021 vil fremsætte en politik for bæredygtige produkter. En række af denne politiks formål er særligt relevante på plast- og emballageområdet:

 • forbedre produkters holdbarhed, genbrugelighed, opgraderingsmuligheder og reparationsmuligheder, nedbringe indholdet af farlige kemikalier i produkter og øge deres energi- og ressourceeffektivitet
 • forøge mængden af genanvendt indhold i produkter, men med samme ydeevne og sikkerhed
 • muliggøre genfremstilling og højkvalitetsgenanvendelse
 • nedbringe vores CO2- og miljøaftryk
 • begrænse brugen af engangsprodukter
 • skabe incitament til at anvende produkter som tjenesteydelser ("product-as-aservice") eller andre modeller, hvor producenterne bevarer ejerskabet til produktet eller ansvaret for dets ydeevne i løbet af dets livscyklus
 • mobilisere det potentiale, der findes i at digitalisere produktinformation, herunder løsninger som f.eks. digitale pas, mærkning og vandmærker
 • belønne produkter på grundlag af deres forskellige bæredygtighedspræstationer, bl.a. ved at forbinde disse med incitamenter.

For at sikre, at al emballage i EU kan genbruges eller genanvendes på rentabel vis inden 2030, vil Kommissionen i 2021 revidere emballagedirektivet med henblik på at styrke de obligatoriske væsentlige krav til emballager og overveje andre foranstaltninger med fokus på at:

 • nedbringe (over)emballering og emballageaffald, bl.a. ved at fastsætte mål for og andre foranstaltninger til nedbringelse af affaldsmængden
 • fremme at emballage designes med henblik på genbrug og genanvendelse, 
 • overveje at mindske kompleksiteten i emballeringsmaterialer, herunder antallet af materialer og polymerer, der anvendes.

Kommissionen vil arbejde videre med initiativerne i EU's plaststrategi og derudover for at øge udbredelsen af genanvendt plast og bidrage til en mere bæredygtig anvendelse af plast i 2021/2022 fremsætte forslag om krav til genanvendt indhold og foranstaltninger til nedbringelse af affaldsmængden for centrale produkter som f.eks. emballage, byggematerialer og køretøjer.

 

Kommissionen vil ydermere tage fat på de begyndende udfordringer med bioplast ved i 2021 at udvikle en rammepolitik for at:

 • muliggøre fremskaffelse, mærkning og brug af biobaseret plast
 • anvende biologisk nedbrydeligt og komposterbart plast hvor det kan være til gavn for miljøet.

 

Et velfungerende EU-marked for sekundære råmaterialer, herunder plast

Ifølge planen vil en række af planens tiltag, navnlig indførelsen af krav til genanvendt indhold i produkter, bidrage til at forhindre et misforhold mellem udbud af og efterspørgsel efter sekundære råmaterialer og sikre en gnidningsløs udvidelse af genanvendelsessektoren i EU. Udvidelsen af den europæiske genanvendelsessektor skal ifølge planen samtidig sikre, at EU ikke fremover eksporterer dele af sit affaldsproblem til tredjelande med både negative miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Tiltag vedrørende sekundære materialers produktdesign, kvalitet og sikkerhed og forbedring af deres markeder vil ifølge planen bidrage til at gøre "genanvendt i EU" til et benchmark for sekundære materialer af høj kvalitet.

 

Harmonisere systemerne til særskilt indsamling af affald, herunder plast og emballager

Genanvendelse af materialer af høj kvalitet afhænger ifølge handlingsplanen blandt andet af en effektiv sortering af affald. For at hjælpe borgere, virksomheder og offentlige myndigheder med at blive bedre til at sortere affald vil Kommissionen i 2022 foreslå at harmonisere systemerne til særskilt indsamling af affald. Dette forslag vil særligt fokusere på de mest effektive kombinationer af modeller for særskilt indsamling og tætheden og tilgængeligheden af de forskellige indsamlingssteder, herunder i det offentlige rum, under hensyntagen til regionale og lokale forhold. Fælles farver på affaldsbeholdere, harmoniserede symboler for vigtige affaldstyper, produktmærkning, oplysningskampagner og økonomiske instrumenter vil også blive vurderet.

Samtidig vil Kommissionen for at øge genanvendelsen af plast, emballager og emballageaffald også i 2022 vurdere muligheden for at indføre en EUdækkende mærkning, der muliggør korrekt sortering af emballageaffald ved kilden.

 

Læs hele planen her på planens egen hjemmeside

Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa", COM(2020) 98 final, fra 11. marts 2020 kan hentes her på dansk (der er to filer -et hoveddokument og et bilag med tidpunkter for de beskrevne tiltag). 

Læs mere om EU-kommissionens nye handlingsplan for den cirkulære økonomi i disse nyheder fra DAKOFA:

Om planen generelt.

Om tekstiler og tekstilaffald

Om byggeri og bygge- og nedrivningsaffald.  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.