Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Planer om Power-to-X i affaldssektoren - Fremtidens leverandør af grønne brændstoffer?

Planer om Power-to-X i affaldssektoren - Fremtidens leverandør af grønne brændstoffer?
Hvad er mulighederne, planerne og hvordan kommer man med i kapløbet om støttemidlerne?

Et bredt flertal af partier indgik den 15. marts 2022 en politisk aftale om ”Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi)” med fokus på støtte til produktion af grøn brint gennem elektrolyse af vand. Partierne bag aftalen er enige om, at vejen mod et grønt samfund bl.a. skal ske gennem direkte elektrificering og indirekte elektrificering via Power-to-X (PtX). PtX kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem, hvor PtX indgår i energisystemet på en måde, der understøtter og supplerer eksisterende forsyningssektorer, såsom el, gas og fjernvarme.

PtX-teknologi gør det muligt at producere brændstoffer og kemikalier, der kan erstatte fossile produkter i en række svært omstillelige sektorer, som bl.a. søfart, luftfart, landbruget, dele af industrien og dele af den tunge vejtransport. Uden omstillingen af disse sektorer vurderes Danmark ikke at kunne nå det langsigtede mål om klimaneutralitet senest i 2050.

PtX-processer genererer desuden store mængder overskudsvarme, som potentielt kan udnyttes i fjernvarmesektoren. PtX-produkter kan både bidrage til CO2-reduktioner, når de erstatter anvendelsen af fossile produkter, og give Danmark nye grønne erhvervs- og eksportmuligheder. I den politiske aftale er der afsat 1,25 mia. kr. til udmøntningen af initiativerne. Det er derfor vigtigt, at affaldssektoren kommer med i samarbejderne, når det gælder om at ansøge om tilskud til udvikling, opskalering og implementering af disse nye teknologier.

På webinaret vil vi præsentere aftalen og dykke ned i PtX-teknologierne, hvad består de af, og hvorfor denne udvikling er vigtig for både affaldsforbrændingsanlæg og biogasanlæg i Danmark. Netop fordi disse to typer af anlæg i fremtiden kan blive leverandører af kulstof i form af CO2 til produktionen grønne brændstoffer!

Vi tager derfor på webinaret temperaturen på udviklingsprojekterne og ser på perspektiverne for disse to anlægstyper. Flere større aktører indenfor affaldssektoren og biogassektoren har planer om at indgå i PtX-samarbejder, hvor CO2 fra kommende carbon capture anlæg skal anvendes til materialeprodukter eller energiprodukter, og webinaret byder således på tre eksempler på fremtidig anvendelse.

MEN, hvad skal til for at få teknologierne opskaleret, få skabt et værdikædesamarbejde/klyngesamarbejde, og hvordan udvikles holdbare business cases?

På webinaret vil vi søge at få svar på blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvad er mulighederne for produktionen af brint, kulstof fra CO2-fangst og oparbejdningsprocesserne?
  • Hvad kan finansieres af de offentlige midler?
  • Hvordan sikres det nødvendige input af el til processerne og afsætningen af overskudsvarmen?
  • Hvad er kravene i den politiske aftale, og hvordan får vi skabt udviklingen på markedsvilkår?
  • Hvad er tidsplanen - og kan man nå at være med?
  • Er vi klar til at være fremtidens leverandør af grønne brændstoffer?

Deltag og få en forståelse for Power-to-X i relation til affaldssektoren, og vær med til at stille yderligere spørgsmål samt byde ind med mulige tilgange til nogle af disse store spørgsmål.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:40-13:00
Hvad er Power-to-X?
Eva Ravn Nielsen, Rambøll
Eva Ravn Nielsen
Rambøll

Terminologi, teknologiernes modenhed og sandsynlige løsninger på vej i Danmark

13:00-13:30
Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi)

v/Michael Fevejle Christensen, Klima- Energi- og Forsyningsministeriet

PtX-aftalen af 15. marts 2022: Elektrolyse-målsætning, PtX-udbud, direkte linjer og tariffer, brintinfrastruktur og PtX-taskforcen.

13:30-13:50
Status og perspektiver for Carbon Capture i affaldsforbrændingssektoren og overvejelser om PtX
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Hanne Johnsen
13:50-14:10
Pause
14:10-14:55
Tre eksempler på fremtidig anvendelse af CO2 fra affaldssektoren til PtX

Green CCU Hub Aalborg - Reno-Nord, Aalborg Forsyning og Copenhagen Infrastructure Partners er partnere i en kommende E-methanol produktion - hvordan organiseres projektet og hvordan passer det ind i fremtiden for Aalborg Forsyning?

v/ Mathias Tjell Brassøe, Aalborg Forsyning

Fortum-koncernen og Fjernvarme Fyn vil fange og bruge CO2 til bl.a. plast-produktion - hvordan kan projektet realiseres? (oplægget holdes på engelsk)
v/ Aditya Poudyal, Fortum

CO2 fra opgradering af biogas til naturgasnettet skal anvendes til mere energi - hvilke løsninger er på tegnebrættet og hvad er tidsplanen og forudsætningerne?
v/ Mette Smedegaard Hansen, nature energy

14:55-15:25
Paneldebat – timing, økonomi, energibehov og afsætning af overskudsvarme

v/ dagens oplægsholdere samt Kim Winther, Fjernvarme Fyn, og Libbe Skovgaard-Petersen, Copenhagen Infrastructure Partners

15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. maj 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via Zoom eller YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
27. april 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.