Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Plan for tilsyn med import/eksport

06. februar 2020
Plan for tilsyn med import/eksport
Tilsynsplanen for 2020-2022 beskriver, hvordan og på hvilken baggrund Miljøstyrelsen fremover vil udfolde sin tilsynsopgave med import, eksport og transit af affald i Danmark.

Den første plan, der blev udarbejdet, var gældende fra 1. januar 2017. Planen for 2020-2022 er er en revurdering og gældende fra 1. januar 2020. Derved lever Danmark op til kravet i EU-forordning nr. 660/2014 om at udarbejde en plan for tilsyn med affaldstransport, der minimum skal revurderes hvert tredje år og opdateres efter behov. Danmark skal, ligesom øvrige medlemsstater, årligt rapportere årets tilsynsarbejde til EU-Kommissionen.

I planen finder man:

  • Formål med tilsynsarbejdet
  • Afgrænsning af tilsynsarbejdet
  • Det retlige grundlag
  • Tilsynsopgaven, herunder hvad sker der, hvis affaldet skal tilbage
  • Organisering af tilsynsarbejdet og rollefordeling (MST, Skat, Politi og kommunerne)
  • Internationalt samarbejde (IMPEL, NMR, EU og Basel)
  • Vision og strategi for tilsynet
  • Indsatser og konkrete mål for tilsynsarbejdet

Planen kan findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.