Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: PFAS fundet i græs ved kysten

13. januar 2023
PFAS fundet i græs ved kysten
Græs på 60 kystnære engarealer indeholder PFAS over Fødevarestyrelsens indikatorværdi for foder.

En række engarealer tæt på kysterne kan være udsat for PFAS-forurening i en grad, så enggræsset er uegnet til foder. Det viser en ny undersøgelse, som NIRAS har lavet for Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der er taget prøver af græs og overfladevand på 67 statsejede engarealer. Fødevarestyrelsens indikatorværdier var overskredet på 60 engarealer. Der blev også analyseret for PFAS i prøver fra vandhuller på engene. Her blev der fundet PFAS over indikatorværdien på ni ud af i alt 47 arealer. Når der er tale om ”indikatorværdi”, er det fordi viden om overskridelse af denne værdi ikke kan stå alene, men indikerer, at der kan være problemer med, at græsset anvendes som foder, og at det bør undersøges yderligere. 

Prøverne blev primært taget i en afstand af op til én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. Desuden blev der taget syv prøver ved den østjyske kyst. 

”Resultaterne kunne tyde på, at der ud over punktkilder kan være tale om diffus forurening med PFAS, som blandt andet kan spredes fra havet til land. Der er tidligere fundet PFAS i vand og i havskum langs kysten. Der er dog brug for yderligere undersøgelser af mulige kilder og spredningsveje for bl.a. at finde ud af, hvordan PFAS er udledt til og spredes via havet,” siger kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen.

Læs mere
Find rapporten Screening af forekomsten af PFAS på Naturstyrelsens kystnære og vestvendte arealer i Jylland og på Sjælland, NIRAS og Naturstyrelsen, den 11. januar 2023, her

Se evt. DAKOFAs nyhed "Forslag om begrænsning af PFAS indsendt til EU" fra den 13. januar 2023 her

Se evt. DRs indslag i TV-avisen den 13. januar 2023 her 

Se evt. Fødevarestyrelsens generelle side om PFAS i fødevarer her (som også omtaler Danmarks forbud af 1. juli 2020 mod at anvende PFAS i pap, mad- og bagepapir)

Læs mere i vidensbanken

Farligt Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.