Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil

31. august 2022
Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil

106,5 mio. kr. allokeres til innovation, der skal sikre cirkulær økonomi for plast og tekstil i Danmark frem mod 2050

For at nå klimamålene afsatte regeringen og Folketingets partier 700 mio. kr. i 2021 til investeringer i missionsdrevne, grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for fire missioner:

 • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

Innovationsfonden har udvalgt de tre første partnerskaber og nu er det sidste, Partnerskabet for Cirkulær Økonomi for Plast og Tekstil, blevet offentliggjort. Partnerskabet har til formål at udvikle, levere og implementere løsninger, der kan bidrage til en mere bæredygtig brug og genanvendelse af plast og tekstil og dermed bidrage til at sikre, at Danmark når klimamålene om CO2-reduktion frem mod 2030 og 2050. Partnerskabet har udarbejdet det nationale Roadmap for cirkulær økonomi for plast og tekstiler, som danner basis for partnerskabets mission.

Frem mod 2050 forventes det, at de første 14 projekter, der er klar til at blive startet, vil kunne spare drivhusgasemissioner svarende til ca. 650.000 ton CO2-eq. 

Der er tre strømme under partnerskabet:

 • Tekstiler, der ledes af lektor Else Skjold fra Det Kongelige Akademi
 • En tværgående strøm om plast og tekstiler, der ledes af Kristian Syberg, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, og
 • Plast, der ledes af Thomas Fruergaard Astrup, Institut for Miljø- og Ressourceteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

I hver strøm skal der udvikles forskning og innovation ud fra fire hovednedslag i værdikæden: materialer, design og produktion, systemer og services, samt genskabelse.

Det Kongelige Akademi deltager i fire arbejdspakker:

 • SEWBOT. Et projekt om hvordan vi kan formgive, når man bruger sy-robotter, og hvordan man skal udvikle denne robotteknologi. Samarbejde med Aalborg Universitet og Lifestyle & Design Cluster.
 • MCC (Mass Customization). Tager afsæt i brugerundersøgelser af pasform, der skal informere tøjproduktion i stor skala. Samarbejde med VIA University College og Designskolen Kolding.
 • BLOCKCHAIN, INTERNET OF THINGS AND RESALE. Et projekt om hvordan der skabes værdi i gensalg, både brugsmæssig og økonomisk. Samarbejde med Copenhagen Business School, Lifestyle & Design Cluster og Alexandra Instituttet.
 • PROMOTION AND REGULATION OF CIRCULAR ECONOMY. Udføres af Det Kongelige Akademi.

I plast-delen deltager bl.a. Novo Nordisk, LEGO og Marius Pedersen. Oversigten over de øvrige partnere er endnu ikke offentliggjort.

Læs mere
Innovationsfonden - 106 millioner til grøn forskningsmission om genbrug af plast og tekstil
Det Kongelige Akademi - Nyt partnerskab skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil
SDU med i partnerskab: 106 millioner skal sikre genbrug af plast og tekstil
DAKOFA 2021 - Forskningsmissionen for cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.