Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Parlamentets miljøkomité skubber på for at reducere den europæiske udledning af plast i havet

10. oktober 2018
Parlamentets miljøkomité skubber på for at reducere den europæiske udledning af plast i havet
Europaparlamentets miljøkomité vil øge kravene til medlemsstaterne, herunder forbud mod visse plastprodukter, krav om 35% genanvendt plast i alle plastflasker samt producentansvar på fiskenet og cigaretskod.

Europaparlamentets miljøkomité vedtog i dag en rapport om et udspil til et nyt direktiv, der skal mindske mængderne af marint affald, herunder særligt en række udvalgte plastprodukter. Det oprindelige udspil fra Europakommissionen fokuserede primært på de ti plastprodukter, der oftest forekommer på de europæiske strande og i havet, hvilket ifølge Kommissionens udspil svarer til 70% af de marine affaldsmængder.

Miljøkomitéens nye udspil anerkender Kommissionens oprindelige, men stiller også forslag om en hurtigere og mere ambitiøs indsats. Komitéen foreslår derfor bl.a., at det gøres obligatorisk, at medlemsstaternes indsats for at reducere forbruget af engangsplastprodukter, som skal være ”ambitiøst og vedvarende”, beskrives i en national plan, der skal indrapporteres til Kommissionen. Den nationale plan skal bl.a. indeholde kvantitative mål som skal indarbejdes senest to år efter direktivet ikrafttrædelse.

I det nye forslag ønsker miljøkomitéen også at udvide listen over forbud mod visse produkter. I tillæg til Kommissionens oprindelige liste foreslås det, at der også indføres et forbud mod:

  • Meget lette plastposer
  • Produkter af såkaldt oxo-degradable plast
  • Mad- og drikkevarebeholdere af udvidet polystyren (styrofoam), som er beregnet til indtagelse direkte fra beholderen  

Endelig foreslår komitéen, at alle plastflasker, der sættes på markedet fra og med 2025 skal indeholde minimum 35% genanvendt plast og skal være 100% genanvendelige.

Fokus på cigaretskodder og fiskenet
I det nye udspil foreslås det også, at et direktiv, som skal mindske mængderne af marint affald, også bør sætte ekstra fokus på cigaretskodder, der indeholder plast, idet cigaretskodder er det næst-mest forekommende engangs-plastprodukt, der bidrager til affald i havet, efter plastflasker. Mere specifikt understreger de, at direktivet bør stille krav om udvidet producentansvar for cigaretfiltre, der indeholder plast, samt at mængderne af disse skal reduceres med 50% i 2025 og med 80% i 2030. Ligeledes er der, ligesom i det oprindelige udspil, også fokus på fiskenet, hvortil miljøkomitéen ønsker at der stilles krav om udvidet producentansvar, et seperat indsamlingsmål på 50% i 2025, et pantsystem i alle bemandede havne samt et genanvendelsesmål på 15% i 2025.

I forhold til forslagene om udvidet producentansvar for både cigaretskodder og fiskenet af plast, henviser man generelt til de minimumskrav som kan findes i det netop reviderede affaldsdirektiv. I tillæg understreger man, at producentansvaret skal dække omkostningerne til indsamling, transport og behandling af det henkastede affald samt til oplysningskampagner i forbindelse med såkaldt "forkert" forbrugeradfærd.

Den kommende proces
Europaparlamentet forventes at stemme om miljøkomitéens rapport på et møde i slutningen af oktober. Det Østrigske formandskab understregede i forbindelse med miljøkomitéens afstemning, at dette direktiv er af høj prioritet under formandsskabet mens Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella påpegede, at han forventer, at direktivet kan vedtages inden årets udgang. Forhandlingerne i Rådet ser ud til at skride fremad som planlagt, men der er fortsat en række tekniske detaljer, som skal afklares, inden man kan indlede trilogforhandlingerne.

Du kan læse en pressemeddelelse om afstemningen her samt Miljøkomitéens rapport her.Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.