Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Parlamentet vedtog i dag miljøkomitéens ambitiøse genanvendelsesmål

14. marts 2017
Parlamentet vedtog i dag miljøkomitéens ambitiøse genanvendelsesmål

Europa-Parlamentets miljøkomité præsenterede i januar en lang række ændringsforslag til Europa-Kommissionens CØ-pakke. I dag blev ændringsforslagene vedtaget af Parlamentet.

Parlamentets udspil betyder bl.a., at andelen af genanvendelse af kommunalt indsamlet affald skal stige til 70%, at andelen af genanvendelse af emballager skal stige til 80%, at andelen af madaffald skal halveres samt at andelen af deponeret affald skal reduceres til 5%. Alt sammen inden udgangen af 2030. Udspillet indeholder også krav om separat indsamling af bl.a. organisk affald og tekstiler.

Den cirkulære økonomi er en nødvendighed
Forud for afstemningen tog Europa-Kommissionens næstformand Frank Timmermans ordet. Han understregede først og fremmest, at cirkulær økonomi ikke blot er noget vi ”ønsker os”, men ren og skær en nødvendighed. Jo længere vi venter med at omstille os til den cirkulære økonomi, desto højere bliver prisen. Der er derfor ingen tid at spilde, ifølge Timmermans. Til gengæld har EU også en oplagt mulighed for at høste store gevinster på omstillingen, hvis vi vælger at tage lederskab i forhold til resten af verden.

CØ er en investering i fremtiden
Miljøkomitéens ordfører, Simona Bonafè, takkede herefter for Parlamentets og Kommissionens positive tilbagemeldinger på komitéens arbejde og talte så direkte til de medlemsstater, som står med en stor udfordring foran sig. Hvis medlemsstaterne frygter, at overgangen til den cirkulære økonomi vil blive en dyr omstilling, bør man se det i et større perspektiv: flere sekundære råvarer i unionens økonomi vil medføre lavere priser for forbrugerne, og dermed en overordnet økonomisk besparelse. I samme omgang pointerede ordføreren også, at det jo står medlemsstaterne og de lokale myndigheder frit for, hvordan de skal gennemføre omstillingen. Suveræniteten forbliver således hos de enkelte medlemsstater.

Omstillingen kan og skal gå stærkt
Både Frank Timmermans og Simona Bonafè understregede, at en hurtig omstilling er mulig og også favorabel for de lande, som lige nu kan have rigtig svært ved at se målet for sig. De medlemsstater, som indvilliger i en hurtig omstilling, vil ikke blot få mulighed for støtte gennem EU’s fonde til formålet, men også mulighed for at høste betydelige miljømæssige gevinster for pengene.

Nu skal Rådet med ombord
Forude venter nu forhandlingerne om en fælles tekst med Rådet. I den forbindelse takkede Frans Timmermanns Parlamentet for at udvise en ambitiøs tilgang til Kommissionens udspil. Næstformanden ser frem til over de næste par måneder at lægge et fælles pres på Rådet, for som han også pointerede: ”It takes three to tango”.


Find Europa-Parlamentets pressemeddelelse om afstemningen her

Se detaljerne om Europa-Kommissionens udspil her og om Miljøkomitéens udspil her.

Se her DAKOFAs tidligere nyhed om den kommende beslutningsproces.