Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: På vej mod standarderne – der er store forskelle på kommunernes indsamling og sortering af det genanvendelige husholdningsaffald

12. marts 2019
På vej mod standarderne – der er store forskelle på kommunernes indsamling og sortering af det genanvendelige husholdningsaffald
En ny kortlægning viser forskelle på den kommunale sortering og indsamling af organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal fra husholdningerne.

De enkelte fraktioner sorteres og indsamles på 5-10 forskellige måder; men der er mange kombinationer på tværs af kommuner. De mange kombinationer har dog ikke nødvendigvis stor betydning for genanvendelsen af de enkelte materialer, da de enkelte fraktioner kun i nogle tilfælde, ved sammenblanding, kan være afhængige af hinanden. Det er sandsynligvis langt mere afgørende for genanvendelsen om kommunen har en husstandsindsamlingsordning for den enkelte fraktion eller ej, samt, hvordan den enkelte fraktion sorteres, afsættes og behandles. 

Undersøgelsen, foretaget af Affaldskontoret for Miljø- og Fødevareministeriet, viser, at alle kommuner opfylder affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om indsamlingsordninger for papir og glas, mens nu 40 kommuner har indført en husstandsindsamlingsordning for madaffald i villaboliger.

En stor del af kommunerne har en eller flere former for kildeopdeling af affaldet, her er den mest almindelige sammenblanding papir og pap som 31 kommuner benytter sig af. Den debatterede sammenblanding af plast og glas findes i 22 kommuner. 

 

På baggrund af opgørelsen ønsker Miljø- og Fødevareministeren, ifølge pressemeddelelsen, at fortsætte arbejdet med at udarbejde branchefælles standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger af husholdningsaffaldet. Overgangen skal ifølge ministeren ske frivilligt og over en årrække. 

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet og kortlægningen her

 

Arbejdet med udarbejdelse af de branchefælles standarder er netop temaet på DAKOFAs konference den 26. marts 2019. Læs mere og tilmeld dig her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.