Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Opad i hierarkiet med bygge- og nedrivningsaffald fra genbrugspladserne

Opad i hierarkiet med bygge- og nedrivningsaffald fra genbrugspladserne
Hvordan kan en øget andel af genbrugspladsernes tunge fraktion, bygge- og anlægsaffaldet, anvendes som erstatning for nye byggematerialer i stedet for at ende som stabilgrus eller på deponi? Mængderne af dette ”blandede” affald fra renoverings- og nedrivningsarbejder fra de private boliger mv. skal omdirigeres, og det kræver bedre analyser, mere styring og tidlig planlægning. Men kan det overhovedet lade sig gøre?

Webinaret giver indblik i de nyeste projekter på området.

Bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne er en af de helt store udfordringer mod mere cirkulær anvendelse. Affaldet kommer fra mange små kilder og er kun meget sjældent kortlagt for farlige stoffer. Genbrugspladserne er første modtageanlæg og derfor sandsynligvis underlagt affaldsbekendtgørelsens kommende regler for dokumentation og sporbarhed. Men, hvilke materialer indeholder bunkerne egentlig? Hvordan finder vi ud af, hvilke miljøfremmede stoffer der er i de blandede bunker så vi kan sikre den bedst mulige anvendelse? Hvis de reneste dele af de blandede bunker skal opad i hierarkiet, skal andre dele så nedad i hierarkiet?   

Dette webinar vil skabe overblikket over bygge- og anlægsaffaldet på genbrugspladserne og dets fremtidige håndtering. 

OBS: Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden webinaret i en separat email. Hvis du har behov for YouTube linket, så skriv det i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:30-9:40
Velkomst og introduktion 
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
9:40-10:00
Hvilke materialer indeholder bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne?
Nana Winkler, Dansk Affaldsforening
Nana Winkler

Dansk affaldsforening har med JHN Processor undersøgt blandt andet bygge- og anlægsaffaldet fra genbrugspladserne? Hvad fandt de egentlig i bunkerne, og hvad kan resultaterne (og bunkerne) bruges til? 

10:00-10:10
Spørgsmål
10:10-10:40
Hvordan analyserer vi de blandede bunker fra genbrugspladserne? 
Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S
Jette Bjerre Hansen

Miljøstyrelsen har sammen med en række partnere undersøgt mulighederne for prøvetagning af bygge- og anlægsaffald fra genbrugspladserne.  

10:40-10:50
Spørgsmål
10:50-11:05
Pause
11:05-11:25
Når noget skal opad i hierarkiet skal noget andet nedad - Men hvordan ser bunkerne i virkeligheden ud?
Finn Rasmussen, Københavns Kommune
Finn Rasmussen
Jonny Christensen, Jord og affald Københavns kommune
Jonny Christensen
11:25-11:55
Diskussion af fremtidig anmeldelse og håndtering
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.

Der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvordan skal genbrugspladserne modtage bygge- og anlægsaffald efter de nye regler?  
  • Hvordan anmeldes de blandede bunker til kommunen – skal de registreres som rent, forurenet eller til ”kartering”?

  • Kan de nye metoder til prøvetagning anvendes i praksis? 
  • Hvordan påvirker det den samlede genanvendelse, at noget skal opad i hierarkiet?  

11:55-12:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

04. december 2020
kl. 09.30 - 12.00

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.