Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Offentlig høring om transportforordningen

01. februar 2018
Offentlig høring om transportforordningen

Inden den 31. december 2020 skal der foretages en gennemgang af transportforordningen. Som et første skridt på vejen har Europa-Kommissionen netop åbnet for en høring.

Formålet med evalueringen af forordningen er at vurdere, om forordningen har opfyldt sine mål, og om den hænger sammen med den øvrige europæiske lovgivning. Høringen skal ydermere give feedback ift. fordele og ulemper ved forordningen i forhold til, om der er huller, overlap eller uoverensstemmelser i forordningens bestemmelser. Høringen er baseret på fem kriterier: Effektivitet, virkning, relevans, sammenhæng samt mer-værdi for EU.

Høringen er åben indtil den 27. april 2018. Det forventes, at Kommissionen offentliggør en rapport med resultaterne af høringen i løbet af efteråret 2018. Når denne rapport ligger klar, vil den blive fremsendt til Rådet og Parlamentet, som så kan vælge, om de formelt vil reagere.


Du kan svare på høringen ved at følge dette link

Du kan læse om baggrunden for høringen her

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.