Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Offentlig høring om organisering af affaldssektoren

15. oktober 2018
Offentlig høring om organisering af affaldssektoren
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg afholdt torsdag den 11. oktober 2018 en offentlig høring i Landstingssalen på Christiansborg. Høringen, der omhandlede fremtidens organisering af affaldssektoren, bød på både faglige og politiske oplæg samt en debat mellem parterne, udvalget og repræsentanter fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der ligeledes var inviteret.

Udgangspunktet for høringen var, at udvalgene med denne høring fik mulighed for at bringe parterne sammen til en fælles drøftelse og debat om fremtidens behov for udvikling og organisering af affalds- og ressourcesektoren. Dette set i lyset af omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor genbrug og genanvendelse af affald skal udgøre en stadig større del af affaldsbehandlingen.

Høringen blev indledt med faglige oplæg fra:

- Henrik Wenzel, professor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet med oplægget ”Fremtidens tekniske løsninger samt forudsætninger for og gevinster ved produktgenbrug og genanvendelse”

- Michael Søgaard Jørgensen, lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet med oplægget
”Muligheder og udfordringer i forhold til at forlænge produkters levetid og øge genanvendelse af affald”

- Thomas Fruergaard Astrup, professor, DTU Miljø med oplægget ”Hvor langt er vi med genanvendelse af plast i Danmark?”

- Ole Morten Petersen, direktør, DAKOFA med oplægget ”Roller, ansvar og opgaver i affaldssektoren i dag” 

Efter denne faglige indledning fik de politiske parter hver en halv time til at fremlægge deres respektive synspunkter. Fra den offentlige sektor blev oplægget delt mellem KL’s næstformand for Miljø- og Forsyningsudvalget, Kenneth Muus, og formanden for Dansk Affaldsforening, Mads Jakobsen. Fra den private sektor blev oplægget holdt af DI’s miljøpolitiske chef, Karin Klitgaard.

Efter de politiske oplæg fik parterne mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til hinanden, hvorefter udvalgsmedlemmerne bød ind med spørgsmål, herunder også til eksperterne. Parterne var repræsenteret af følgende paneldeltagere:

 Den kommunale affaldssektor 

- Erling Friis Poulsen, Afdelingschef, KL
- Kenneth Muus næstformand for Miljø- og Forsyningsudvalget, KL
- Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening
- Mikkel Brandrup, politisk chef, Dansk Affaldsforening 

 Den private affaldssektor 

- Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, Dansk Industri
- Niels Bukholt, chefkonsulent, DTL
- Ulf Arnesson, CEO, Stena Recycling A/S
- Massimo Forti, CEO, Ragn-Sells Danmark A/S 

Debatten omhandlede bredt affaldssektorens organisering, men ud over de kendte politiske fløje i debatten om fremtidens organisering blev også forholdet mellem kildesortering og central sortering debatteret, særligt i lyset af CØ-strategiens initiativ om ensartede sorteringskriterier og ordninger.

Som afslutning på høringen takkede formand for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Thomas Danielsen (V), for en god og spændende høring, men gjorde det klart, at der stadig vil være brug for bilaterale møder med både den offentlige og private sektor før en politisk aftale kan falde på plads.

Baggrundsmateriale:

Her på udvalgets hjemmeside findes dagsorden samt øvrigt baggrundsmaterialer

Her på Folketingets hjemmeside kan hele høringen på 3 timer ses live, hvor også præsentationerne bliver vist 

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.