Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Østre Landsret finder opkrævning af administrationsgebyr ulovligt

26. september 2019
Østre Landsret finder opkrævning af administrationsgebyr ulovligt
Sagen ved Østre Landsret vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt et affaldsgebyr, der var pålagt virksomheden TGnet ApS (DGL ApS), var lovligt.

Virksomheden, der driver en digital database, blev pålagt et administrationsgebyr fra perioden 1. januar til 31. december 2015 på i alt 937,50 kr. 

Østre Landsret udtrykker det i dom af 28. august 2019 således: …opkrævning af et administrationsgebyr for erhvervsaffald, i hvert fald uden samtidig opkrævning af gebyr for en eller flere af de affaldsordninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 2, eller anden lovgivning, ikke at have hjemmel i den dagældende miljøbeskyttelseslovs § 48, stk. 3, hvorfor Københavns Kommunes afgørelse om opkrævning af affaldsgebyr overfor TGnet ApS ikke er lovlig.”

Det kan oplyses, at Københavns Kommune netop har ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Baggrundsmateriale:
Læs hele dommen her

Du kan også her på Bech-Bruuns hjemmeside læse Bech-Bruuns kommentarer til sagen.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.