Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Plastemballager - øget genanvendelse og vejen til udfasning af plastproblemet

Plastemballager - øget genanvendelse og vejen til udfasning af plastproblemet

Konferencen afholdes d. 22. november 2017, kl. 09.00-16.00 i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Konferencen holdes i samarbejde med Innovationsnetværk for Miljøteknologi.

40% af al plast bliver brugt til at fremstille emballager og samtidig er plastemballager dén type af plastprodukter, som har den korteste levetid. Derudover kan vi inden for en relativ overskuelig fremtid se frem til nye og højere krav fra EU, i forhold til at skulle øge genanvendelsen af såvel emballagefraktionen som plastfraktionen. Der er derfor god grund til at se nærmere på denne fraktion i forhold til muligheder og eventuelle udfordringer i hele værdikæden. På denne konference tager vi temperaturen på plastemballagerne og deres vej ind i det cirkulære kredsløb. Hvad er status og hvor skal vi hen?

Vi skal høre fra både organisationer, kommuner, detailhandlen, innovationsnetværk og forskningsinstitutioner, som hver især vil komme ind på både muligheder og udfordringer i forhold til at sortere og øge genanvendelsen af plastemballager. Vi vil også se nærmere på bio-plasten – ”den nye dreng i klassen”. Vi skal på den måde blive klogere på, hvilke nye muligheder kommunerne står over for samt hvad der skal til for, at vi får øget genanvendelsen. Vi skal også høre om Plastindustriens nye forum for plastemballager, om Dansk Affaldsforenings plaststrategi frem mod 2050 samt hvordan vi kan blive bedre i værdikæden til at arbejde mod et fælles mål – mere og bedre genanvendelse.

Program

Program

9:00-9:30
Kaffe og Registrering
9:30-9:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

Session 1: Kommende strategier og samarbejder

9:35-10:05
Kommende EU-strategi, nyt emballagedirektiv, den nordiske og den danske indsats

v/ Anne Elizabeth Kamstrup, Miljøstyrelsen

10:05-10:30
Et nyt dansk forum for genanvendelse af plast
Christina Busk, Plastindustrien
Christina Busk
Christina Busk
Plastindustrien
Christina Busk har siden 2016 arbejdet for Plastindustrien som Miljøpolitisk chef. Christina har tidligere været hos Dansk Industri i Miljøpolitisk enhed, hvor hun bl.a. var involveret i regulering og implementering af klimatilpasnings tiltag i Danmark samt eksportmulighederne for klimatilpasningsløsninger globalt.

Christina er uddannet cand. tech.soc i Environmental Studies fra Roskilde Universitet hvor hun bl.a. studerede livscycklusanalyser af plastprodukter.
10:30-10:55
Danmark fri for fossil plast i 2050 - ny politisk strategi
Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening
Jacob Hartvig Simonsen
Jacob Hartvig Simonsen
Dansk Affaldsforening
Jacob H. Simonsen er direktør for Dansk Affaldsforening, der varetager interesserne for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber i Danmark. Jacob arbejder vedholdende og stædigt for at hans medlemmer får gode og velfungerende rammer om genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi af affald i Danmark. Udgangspunktet er fokus på genbrug og genanvendelse, men synspunktet er samtidig at der er brug for alle led i værdikæden for at skabe et robust, velfungerende og effektivt affaldssystem.

Jacob har arbejdet med affald og miljø i hele sin karriere, er uddannet Cand. Merc. Jur. fra Copenhagen Business School og er ligeledes Master i Coporate Communication.
10:55-11:15
Kaffepause
11:15-11:40
Har vi brug for en politisk strategi for bioplast?

v/ Anne Grete Holmsgaard, Biorefining Alliance

11:40-12:15
Paneldebat – Vejen til udfasning af udfordringerne med plastemballagen
Christina Busk, Plastindustrien
Christina Busk
Christina Busk
Plastindustrien
Christina Busk har siden 2016 arbejdet for Plastindustrien som Miljøpolitisk chef. Christina har tidligere været hos Dansk Industri i Miljøpolitisk enhed, hvor hun bl.a. var involveret i regulering og implementering af klimatilpasnings tiltag i Danmark samt eksportmulighederne for klimatilpasningsløsninger globalt.

Christina er uddannet cand. tech.soc i Environmental Studies fra Roskilde Universitet hvor hun bl.a. studerede livscycklusanalyser af plastprodukter.
Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening
Jacob Hartvig Simonsen
Jacob Hartvig Simonsen
Dansk Affaldsforening
Jacob H. Simonsen er direktør for Dansk Affaldsforening, der varetager interesserne for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber i Danmark. Jacob arbejder vedholdende og stædigt for at hans medlemmer får gode og velfungerende rammer om genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi af affald i Danmark. Udgangspunktet er fokus på genbrug og genanvendelse, men synspunktet er samtidig at der er brug for alle led i værdikæden for at skabe et robust, velfungerende og effektivt affaldssystem.

Jacob har arbejdet med affald og miljø i hele sin karriere, er uddannet Cand. Merc. Jur. fra Copenhagen Business School og er ligeledes Master i Coporate Communication.

- Anne Grete Holmsgaard, Biorefining Alliance

12:15-13:00
Frokost

Session 2: Indsamling og sortering – hvad vej skal vi gå?

13:00-13:20
Nyt udbud for en innovativ sorterings-og oparbejdningsløsning blandt 40 kommune

v/ Mette Skovgaard, Københavns Kommune

13:20-13:40
Nyt sorteringsanlæg for plast i Randers Kommune
Jørgen Niemann, Randers Kommune
Jørgen Niemann
Jørgen Niemann
Randers Kommune
Jørgen Niemann har været affaldschef i Randers i mere end 20 år og har derved været med i den store udviklingen af affaldsområdet i Randers Kommune. Jørgen er bestandig optaget af udvikling og innovative løsninger for affald og genbrug og har en entreprenant tilgang til det. Det sker gerne sammen med lokale virksomheder og andre i Randers og omegn.

Jørgen er uddannet ingeniør ved Aalborg Universitetscenter og har tidligere været i entreprenør- og betonbranchen.
13:40-14:05
Fremtidens indsamling og sortering af bioplast og fossilplast – hvad vej skal vi gå?
Henrik Wenzel, Syddansk Universitet
Henrik Wenzel
Henrik Wenzel
Syddansk Universitet
Henrik har 30 års erfaring som ingeniør indenfor miljøområdet. Siden færdiggjort uddannelse som kemiingeniør i 1982, har Henrik været involveret i mere end 150 internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter for en lang række organisationer. De seneste år har meget af Henriks forskning omhandlet affaldssystemer, herunder hvordan affaldssystemer integreres med energisystemer og andre dele af samfundets infrastruktur.
14:05-14:25
Kaffepause

Session 3: Detailhandlen, nyeste innovation og forskning

14:25-14:50
COOPs input – hvad gør vi?

v/Signe Frese, COOP Danmark

14:50-15:10
CØ aktiviteter relateret til plast og cirkulær økonomi
Dorte Walzl Bælum, Dansk Materialenetværk
Dorte Walzl Bælum
Dorte Walzl Bælum
Dansk Materialenetværk
Dorte har tidligere i sin karriere været marketingchef i plastvirksomheden CEMFIBER A/S med fokus på salg af plastfibre, såvel nationalt som in­ter­­­­nationalt. Senere hen har Dorte arbejdet som laboratorieingeniør på Aalborg Universitet. Her omfattede arbejdsopgaverne test og ana­ly­se­­­­­­opgaver samt udviklingsprojekter for plastindustrien. I dag er Dorte Centerleder hos Plast Center Danmark og ansvarlig for sekretariatet for Dansk Materiale Netværk, er også næstformand i det fagtekniske netværk IDA POLYMER. De mange funktioner indenfor samme branche har givet et solidt kendskab til denne, og dermed også et stærkt netværk.

Dorte er uddannet Cand. Negot. i Business Administration fra syddansk Universitet og har efterfølgende taget en HD i marketing samt en grad fra INSEAD. Senest er Dorte uddannet Kemiingeniør med speciale i plast.
15:10-15:35
Kvalitet af genvunden plast – kan den nærme sig jomfrueligt materiale?
Peter Sommer-Larsen, Teknologisk Institut
Peter Sommer-Larsen
Peter Sommer-Larsen
Teknologisk Institut
Som seniorspecialist på Teknologisk institut i Plast og Emballage er det Peters fornemste opgave, at sikre at der leveres kvalitet til kunder. Peters fokus er samspillet mellem forskning, udvikling, innovation og uddannelse. 20 års forskning og strategisk styring af udviklingen af ny teknologi baseret på plast og polymermaterialer har givet Peter praktisk erfaring inden for FoU-ledelse, forretningsudvikling og innovation, som personaleleder og inden for IPR og kvalitetssikring. I anvendt forskning har Peter fokuseret på teknologiudvikling, der fører til ny teknologi og opfindelser. Peter har også erfaring med højere uddannelse, forskeruddannelse og kurser til industrien.
15:35-15:55
Plastens kvalitet og mulighederne for genanvendelse
Maria Kampmann Eriksen, Danmarks Tekniske Universitet
Maria Kampmann Eriksen
Maria Kampmann Eriksen
Danmarks Tekniske Universitet
Maria er civilingeniør i Miljøteknologi og er PhD studerende på DTU, hvor hun beskæftiger sig med genanvendelse af plastik fra husholdningsaffald. Det primære fokus har været at undersøge i hvor høj en grad genanvendelse af plastik fra husholdninger bidrager til en cirkulær økonomi, samt hvilken rolle kvaliteten af den genanvendte plastik spiller, i forbindelse med lukning af plastikkredsløbene.
15:55-16:00
Afslutning

v/ DAKOFA

Hvornår

22. november 2017
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGs
Vesterbrogade 1491620 Københvan V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.065,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.995,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
8. november 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.