Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Øget genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald - hvordan høster vi potentialerne?

Øget genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald - hvordan høster vi potentialerne?
Potentialet er stort og mulighederne mange. Men hvad gør vi for at få servicesektorens affald presset opad i affaldshierarkiet?

Omkring 650.000 ton affald fra servicesektoren blev sendt til forbrænding i 2017. Sammensætningen af dette affald er stort set ukendt, men det tyder på, at affaldet minder om det, der kommer fra husholdninger. Fra store dele af servicebranchen sendes mere end halvdelen af affaldet usorteret til forbrænding. Der er dermed et stort potentiale for at øge genanvendelsen af dette affald – eller måske helt undgå det. På konferencen vil vi søge svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er der i det affald, servicesektoren sender til forbrænding?
  • Hvordan øger vi genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald?
  • Hvad gør virksomhederne - og kan vejledning og tilsyn hjælpe?

Konferencen giver indblik i, hvordan servicesektoren lige nu arbejder med øget genanvendelse, og hvordan de offentlige myndigheder kan medvirke til at understøtte arbejdet. Dagen byder bl.a. på oplæg fra kommuner, som har fokuseret på øget genanvendelse fra erhverv, samt indblik i fremtidsplaner fra både offentlige og private virksomheder.

Konferencen tager dermed fat i erfaringer fra både virksomheder, organisationer og myndigheder med det formål at udforske, hvad vi kan lære af den eksisterende viden - og hinanden - i bestræbelserne på at øge genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald.

Helt på linje med genanvendelse af husholdningsaffald skal det husholdningslignende erhvervsaffald tælles med i målsætningerne i EU’s affaldsdirektiv for genanvendelse af ”kommunalt” affald (”municipal waste”). Denne ændring i den seneste revision af direktivet har været med til at sætte yderligere fokus på genanvendelsen af det husholdningslignende erhvervsaffald.

Deltag i konferencen og få et overblik over, hvordan vi fremadrettet kan arbejde for endnu mere genanvendelse af det husholdningslignende erhvervsaffald

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:45-10:00
En skralders bekendelser (og beklagelser)
Freja Nøhr Kristiansen, Skralder og studerende
Freja Nøhr Kristiansen
Skralder og studerende

Session 1: Rammebetingelser og mængder

10:00-10:25
Hvad siger reglerne om kildesortering og erhvervsaffald?
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
10:25-10:50
Energistyrelsens regulering af erhvervsaffald
10:50-11:10
Kaffepause
11:10-11:40
Hvad siger statistikkerne og hvad har forskellige brancher af affaldsfraktioner?

Hvad ved vi fra affaldsdatasystemet sammenholdt med de empiriske affaldsanalyser?

Session 2: Kommunernes erfaringer med tilsyn og vejledning

11:40-12:10
Hvor meget kildesorteret husholdningslignende erhvervsaffald kan vi samle ind?
Laust Boas, DTU Campus Service (Danmarks Tekniske Universitet)
Laust Boas
12:10-12:30
Hvad er erfaringerne med at føre tilsyn og vejlede virksomhederne?
Henrik Holmlund Thomsen, Frederiksberg Kommune
Henrik Holmlund Thomsen
12:30-13:15
Frokost

Session 3: Virksomhedernes erfaring med kildesortering og indsamling

13:15-13:40
Hvad siger affaldsproducenterne og indsamlerne og hvad kan vi lære heraf?
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Hanne Johnsen

I forbindelse med den nationale evaluering af affaldsreformens fase 1 blev en lang række affaldsproducenter og affaldsindsamlere/transportører interviewet. Resultaterne vil blive fremlagt.

13:40-14:05
Affaldshåndtering nu og fremover hos COOP
Lotte Bangsborg, Coop Danmark A/S
Lotte Bangsborg
14:05-14:30
Erfaringer fra indsamlere og transportører
Freddy Fogh Sørensen, Meldgaard Miljø A/S
Freddy Fogh Sørensen

Hvad er udfordringerne med erhvervskunderne og hvordan kan indsamlere og transportører bidrage til at øge genanvendelsen af erhvervsaffaldet?

14:30-14:55
Kaffepause

Session 4: Hvordan kan sektorens aktører i fællesskab øge udsorteringen af husholdningslignende erhvervsaffald?

14:55-15:20
ARGO’s ønsker om, i et bredt samarbejde, at flytte mere erhvervsaffald opad i affaldshierarkiet
Klaus W. Hansen, ARGO
Klaus W. Hansen
Berit Nielsen, ARGO
Berit Nielsen
15:20-15:50
Øget genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald - Hvordan? Paneldebat og spørgsmål

Niels Bukholt, ARI
Mette Godiksen, Dansk Affaldsforening

Laust Boas, Rudersdal Kommune
Freddy Fogh Sørensen, Meldgaard Miljø

15:50-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

21. januar 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.