Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Øget cirkularitet kan give øget biodiversitet

08. oktober 2021
Øget cirkularitet kan give øget biodiversitet
Vores ressourceintensive, affaldsskabende og forurenende økonomi bliver i stigende grad anerkendt som værende én af hovedårsagerne til den globale biodiversitetskrise. To nye studier sætter derfor fokus på, hvordan den cirkulære økonomi kan blive en vigtig omstilling i forhold til også at afbøde tabet af biodiversitet.

Gennem de seneste 70 år er den globale økonomi 13-doblet. Denne markante stigning i økonomisk aktivitet hviler først og fremmest på et markant øget forbrug af naturressourcer, hvilket har resulteret i, at der er brug for mere end 1,5 jordklode til at regenerere det globale ressourcetræk. Denne ressourcetunge model er en betydelig belastning for jordens økosystemer og er kilde til mere end 90% af det globale tab af biodiversitet og vandbelastning.

Naturbevarelse og reetablering er vigtige skridt på vejen mod øget biodiversitet, men desværre er det ikke nok hvis tab af biodiversitet skal standses. Derfor viser to ny studier, fra hhv. Ellen MacArthur Fonden og det franske institut for cirkulær økonomi ”Institut national de l’Economie Circulaire”, hvordan en transformation af økonomien kan hjælpe omstillingen på vej.

Den franske publikation tager udgangspunkt i den cirkulære økonomi som en strategi for, hvordan man integrerer økonomiske aktiviteter inden for de planetære grænser. Ligedan arbejder publikationen fra Ellen MacArthur Fonden med den cirkulære økonomi som en strategi for at afkoble økonomisk vækst fra ressourceforbrug, med udgangspunkt i tre hovedprincipper:

-Eliminering – af affald og forurening med henblik på at reducere trusler mod biodiversiteten

-Cirkulering – af produkter og materialer for at give plads til biodiversiteten

-Regenerering – for at lade biodiversiteten blomstre

Begge publikationer påpeger, at biodiversitetsdagsordenen både er relevant for myndigheder og private virksomheder og præsenterer begge en række eksempler på, hvordan aktører har implementeret cirkulære principper med henblik på at sikre biodiversitet.

Læs mere
Du kan læse mere i de to publikationer: ”Circular economy, Ecosystems, Biodiversity – Toward a joint approach” og “The nature imperative: How the circular economy tackles biodiversity loss”.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.