Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyttiggørelse af asbestfrie eternitplader - Miljøstyrelsen udgiver rapport

05. marts 2020
Nyttiggørelse af asbestfrie eternitplader - Miljøstyrelsen udgiver rapport
Rapporten er et litteraturstudie der undersøger, om der kan forekomme en udvaskning af problematiske stoffer til grundvand og overfladevand, hvis nedknuste asbestfrie eternittagplader nyttiggøres til bygge-og anlægsarbejde.

Formålet med projektet var at afklare, om det på baggrund af eksisterende viden kan vurderes, om der vil være en uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer ved nyttiggørelse af nedknuste asbestfrie eternittagplader. Det skal endvidere afklares, om eternittagplader kan nyttiggøres på samme måde som anden beton bliver nyttiggjort.

Baggrunden er, at nyttiggørelse af nedknuste plader som erstatning for primære råstoffer ved anlægsarbejde kan bidrage væsentligt til den cirkulære økonomi. Udover besparelsen på primære råstoffer, kan der spares på CO2 udledningerne i forbindelse med fremstilling af cement. Dertil kan der spares omkostninger til deponering.

Da eternitplader er lavet af fibercement, er det dette materiale, der undersøges.

Litteraturstudiet har vist, at der er meget få data om udvaskningspotentialet for tagplader fremstillet af fibercement. Udvaskningsprocesserne for beton og cement er dog tilnærmelsesvis ens, og på den baggrund er det vurderet, at for de uorganiske indholdsstoffer kan data om udvaskningspotentialet fra cement overføres direkte til fibercementplader. Tilsvarende er ikke tilfældet i forhold til de organiske stoffer, hvor forskellen i indhold vurderes langt større mellem beton og fibercement. Det anbefales derfor, at der udføres udvaskningsforsøg på repræsentative prøver af nedknuste tagplader.

Du kan læse nyheden på Miljøstyrelsens hjemmeside her hvor rapporten kan downloades.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.