Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt værktøj til beregning af stoftransport i jord og grundvand ved deponeringsanlæg

03. maj 2019
Nyt værktøj til beregning af stoftransport i jord og grundvand ved deponeringsanlæg
En ny rapport beskriver et nyt IT-værktøj til beregning af stoftransport i jord og grundvand ved deponeringsanlæg. Med dette værktøj bliver det nu muligt at regne med flere deponeringsenheder på én gang og dermed opnå et forbedret grundlag for at vurdere en eventuel påvirkning fra deponeringsanlægget i forhold til jord, grundvand og overfladevand.

Værktøjet (GrundRisk Landfill) er en tilpasning og videreudvikling af Miljøstyrelsens GrundRisk-model, som anvendes ved risikovurdering af jordforureninger

GrundRisk Landfill kommer til at indgå i en samlet metodik for, hvordan den stedsspecifikke miljøpåvirkning fra deponeringsanlæg og gamle lossepladser kan vurderes. Foreløbig udgives her værktøjets baggrundsrapport, som beskriver modellens forudsætninger og de valg, der er truffet i tilpasningen og videreudviklingen af modellen. 

Selve programmet GrundRisk Landfill vil på et senere tidspunkt blive udgivet på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor metodikkens samlede værktøjer også vil blive tilgængelige. 

GrundRisk Landfill er udviklet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening og DepoNet. Formålet har været at udvikle en fælles metodik for stedsspecifik risikovurdering af deponeringsanlæg, der tager højde for både grundvand, overfladevand og natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af stoffernes påvirkning på miljøet. Stoftransporten gennem mættet og umættet zone kan beregnes ved hjælp af den analytiske model GrundRisk Landfill.

Hent rapporten GrundRisk Landfill- Transport of contaminants released from landfills – a part of a risk assessment tool, Environmental project no. 2080 her

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.