Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt udspil fra Kommissionen om den europæiske vækstmodel

10. marts 2022
Nyt udspil fra Kommissionen om den europæiske vækstmodel
Ny meddelelse for Kommissionen præsenterer en vækstmodel, der skal være baseret på grøn og digital omstilling og som underbygger social og økonomisk modstandsdygtighed. Kommissionen foreslår samtidig yderligere økonomisk støtte til omstillingen.

Det nye udspil blev præsenteret i lyset af de seneste ugers geopolitiske uro, der ifølge Kommissionen kun understreger behovet for at forstærke EU’s langsigtede dagsorden for en modstandsdygtig og bæredygtig vækst, der skal gøre os mere klar til at imødegå bl.a. global sundheds- og sikkerhedsmæssig usikkerhed samt at det sker i tæt samarbejde med unionens internationale partnere.

Den nye meddelelse skal anvendes som input til de drøftelser om den europæiske økonomiske vækstmodel, som skal finde sted på et uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd og således minde dem om de fælles mål, som EU og dets medlemsstater har forpligtet sig til med hensyn til den grønne og den digitale omstilling, herunder bl.a. EU’s Grønne Pagt, samt til styrkelse af den sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

Meddelelsen præsenterer de vigtigste investeringer og reformer, der er nødvendige for at nå de fælles EU-mål og understreger samtidig betydningen af en koordineret indsats blandt alle relevante aktører. For DAKOFAs læsere vil særligt målene fra Den Europæiske Grønne Pagt formentlig være interessante og her påpeger meddelelsen (endnu engang), hvordan den grønne og bæredygtige omstilling vil være afgørende for, at den europæiske union også bliver mere modstandsdygtig. Kommissionen understreger samtidig, at det kommende årti er et ”nu-eller-aldrig” øjeblik, som skal gribes, hvis vi skal lykkes med omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor industrier, fødevaresystemer, transport og bygninger ikke blot omstilles i en bæredygtig retning, men også skaber jobs og velfærd for Unionens borgere.

Dette vil ikke overraskende kræve betydelige investeringer og Kommissionen foreslår derfor yderligere investeringer til det grønne område på samlet set EUR 130 milliarder om året, herunder bl.a. EUR 10 mia. til ressourceeffektivitet og materialehåndtering, EUR 10 mia. til affaldshåndtering samt EUR 15 mia. til fødevaresystemet, transportsystemet og byggeindustrien.

Læs mere
Du kan finde hele meddelelsen om den europæiske vækstmodel her på Kommissionens hjemmeside.

Du kan også finde den pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med lanceringen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.