Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt udredningsprojekt om undersøgelse af overfladejord

19. juni 2021
Nyt udredningsprojekt om undersøgelse af overfladejord
Miljøstyrelsen har offentliggjort et nyt miljøprojekt om prøvetagningsstrategier til undersøgelse af overfladejord.

Ifølge sammenfatningen belyser udredningsprojektet strategier til undersøgelse af forureningstilstanden i overfladejord (0-50 cm), herunder formål og grundlag for den nuværende praksis på området samt behovet for at dokumentere, at beslutninger træffes på baggrund af undersøgelser med en acceptabel grad af sikkerhed.

Der foretages ligeledes en sammenskrivning af formål og anbefalinger til undersøgelse af overfladejord fra danske vejledninger, miljøprojekter mv. (kapitel 2), og det belyses, via en spørgeskemaundersøgelse i de danske regioner, hvordan undersøgelserne gennemføres i praksis (Bilag 3 og Bilag 4).

Projektet diskuterer derefter en række principielle problemstillinger ved den nuværende praksis ift. opnåelse af et robust udfald til opfyldelse af undersøgelsesformålene (kapitel 3), og der indhentes inspiration fra en række internationale referencer, der potentielt kan bringes i anvendelse ift. afhjælpning af de identificerede problemstillinger (kapitel 4).

Der endvidere givet anbefalinger til fire praktisk anvendelige strategier, som vil kunne lede til mere repræsentative og reproducerbare undersøgelsesresultater, og dermed sikre større robusthed i undersøgelsesudfaldet, end det er tilfældet med den nuværende praksis på området (kapitel 5). Med udgangspunkt i den problemstilling, som skal belyses med undersøgelsen, er der givet anbefalinger til anvendelsesområde for hver af de fire anbefalede strategier (Figur 5.1 i afsnit 5.1).

Endelig belyses de (relative) økonomiske konsekvenser ved en implementering af de fire forskellige strategier (afsnit 5.3).

 

Baggrundsmateriale:

Find hele projektet her på Miljøstyrelsens hjemmeside

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2021/06/978-87-7038-323-3.pdf

 

 

Læs mere i vidensbanken

Jord

Tags

Jord
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.