Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt om den forestående revision af emballagedirektivet

20. maj 2022
Nyt om den forestående revision af emballagedirektivet
Kommissionen hinter bl.a. om en kommende forordning, krav om genbrug af visse transportemballager samt fokus på design til genanvendelse.

Som det også er blevet nævnt i denne nyhed.

13. januar 2022) står emballagedirektivet for at skulle revideres. Målet med arbejdet er at opdatere reglerne med henblik på at forebygge affald, øge indholdet af genanvendte materialer, fremme sikre og renere affaldsstrømme samt sikre høj-kvalitets genanvendelse. Den foreløbige tidsplan siger, at Europa-Kommissionen præsenterer sit udkast den 20. juli måned i år og arbejdet er således i fuld gang. Derfor afholdt Politico (et større nyhedsmedie) for nylig et webinar, hvor bl.a. Kommissionen, repræsenteret ved Mattia Pellegrini, enhedschef fra Generaldirektoratet for Miljø (DG ENV), var inviteret til at give en status på arbejdet.

Forordning eller direktiv?
Pellegrini forklarede først og fremmest, at Kommissionen har til hensigt at bevare det nuværende retsgrundlag men at ændre lovgivningsinstrumentet således, at Kommissionen sigter mod at præsentere en forordning frem for et direktiv. Det betyder i grove træk, at det præsenterede forslag, hvis det vedtages, vil være en bindende retsakt, der gælder direkte i medlemslandende frem for et fælles mål, der tilsammen skal nås i alle EU's medlemslande.

Fokus på både forebyggelse og genanvendelse
Pellegrini understregede herefter, at forebyggelsestiltag og krav om genbrug vil blive afgørende elementer i forslaget. I den forbindelse påpegede Pellegrini, at Kommissionen bl.a. arbejder med muligheden for at indføre obligatoriske krav om genbrug af transportemballager og at Kommissionen i øjeblikket fokuserer på de sektorer, ”hvor potentialet for at indføre sådanne foranstaltninger er høje”, men altså ikke mere specifikt hvilke sektorer, der er tale om.

Pellegrini påpegede også, at omkring 30-35 % af de nuværende emballager stadig ikke kan genanvendes, hvorfor design til genanvendelse også forventes at blive en grundpille i forslaget. Måden man forventer at tilgå denne udfordring på er eksempelvis ved at præsentere et forslag om emballager, der er designet til genanvendelse inden for forskellige sektorer, frem for at præsentere en egentlig "negativ liste" (dvs. en liste over materialer, der ikke må anvendes til emballager).

Pellegrini forklarede yderligere, at man med fokus på design forventer at kunne reducere den materialekompleksitet, som på nuværende tidspunkt hæmmer genanvendeligheden. På den måde vil man således også sikre, at man når 2030-målet om at gøre alle emballage genbrugsegnede eller genanvendelige.

Skal komplimentere det nye ecodesign-forslag
I forhold til sammenhængen mellem det kommende forslag for en revision af emballagedirektivet og det nyligt præsenterede forslag om forordning om ecodesign for bæredygtige produkter understregede Kommissionen, at de to foranstaltninger anses for værende komplementære og at eksempelvis overemballering (der typisk ses inden for nethandel) ville blive behandlet begge steder.

Indspark fra Parlamentet
I forbindelse med debatten påpegede parlamentsmedlem og medlem af miljøkomitéen Maria Spyraki (EPP, Grækenland), at det er vigtigt, at emballager bliver mere cirkulære, herunder at der bliver skabt en løsning, som kombinerer et pantsystem med kravene fra en udvidet producentansvarsordning, der er baseret på ensartede kriterier på tværs af det indre marked. Hun påpegede yderligere behovet for at stille krav om et minimumsindhold af genanvendte materialer i emballager, hvortil Pellegrini påpegede, at en tidligere gennemført undersøgelse viste, at krav om indhold af genanvendte materialer bør indføres ved emballager, for hvilke der er lave genanvendelsesrater, downcycling og høj kontaktfølsomhed.

Mere generelt forklarede Pellegrini, at man vurderer, at introduktion af ​​kvoter, mål og/eller andre krav bør vurderes nøje og bør kombineres med et bredere standardiseringsarbejde, da der er behov for at harmonisere reglerne for emballageformater, men også for indsamlingssystemer.

Kilde: EU Issue Tracker

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.