Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt miljøprojekt om henkastet affald i nabolande samt undersøgelse af adfærd omkring "efterladt affald"

24. marts 2020
Nyt miljøprojekt om henkastet affald i nabolande samt undersøgelse af adfærd omkring "efterladt affald"
Miljøstyrelsen skal i den kommende årrække gennemføre en række nye informationskampagner med det formål at reducere mængden af henkastet affald i byer og natur. Som forberedelse til informationskampagnerne har PlanMiljø, for Miljøstyrelsen, gennemført en kortlægning af hidtil gennemførte kampagner og indsatser i Danmark, Norge, Sverige, England og Tyskland, af evalueringer af kampagnerne, samt adfærdsstudier inden for området.

I rapportens første del gennemgås studier af, hvilket affald, der henkastes, hvor det ofte smides, samt hvem, der smider det.

Anden del af rapporten giver et overblik over en udvalgt samling af den eksisterende viden om holdninger og adfærd i forhold til henkastet affald. Her gennemgås adfærdsteori, forhandlinger samt oplevelser af adfærd.

I tredje del af rapporten gives eksempler på gode kampagnegreb og metoder, der har bidraget til succes i reduktion af henkastet affald. De er identificeret på baggrund af fem udvalgte kampagner og indsatser, der ifølge evalueringerne har gjort en reel forskel. De fem udvalgte kampagner og indsatser er: ”Bin The Butt”, ”Ram plet med dit affald”, ”Neat Streets”, ”The Nordic Coastal Clean Up 2017” samt ”Plastik Piraten”.

Fjerde del af rapporten har haft til formål at undersøge fænomenet ”efterladt affald”, og hvordan borgere skelner mellem det at ”smide affald” og det at ”efterlade genstande” som engangskopper, aviser og cigaretskodder i det offentlige rum.

På baggrund af PlanMiljøs kortlægning kan der identificeres tre forskellige tilgange til at arbejde med reduktion af henkastet affald gennem borgerrettede initiativer. Man kan:

1) Forebygge henkastet affald ved at reducere mængden af affald, der kommer i omløb. Det kan ske gennem pantsystemer, opfordring til genbrug og affaldsminimering, eksempelvis ved at to-go restaurationer belønner besøgende for at have medbragt egen kop eller mademballage og dermed reducerer mængden af engangsplastprodukter. Den borgerrettede information og adfærdsændrende indsats handler, inden for reduktion af mængden af affald, om at få borgerne til at benytte disse systemer. Eksempler på det ses hos NorthSide Festival og i forsøg gennemført af Ren By Aarhus og Alliancen for Nordens Reneste By.

2) Forebygge, at der henkastes og efterlades affald i by og natur, ved at målrette kampagner og indsatser til dem, der kan finde på at efterlade og smide affald. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af strategisk placerede skraldespande og –tragte, lommeaskebægre, fodspor hen til skraldespandene og forskellige kommunikationskampagner. Eksempler på tilgangen er ”It’s Still Littering”, ”Bin the Butt”, ”Ram plet med dit affald”, ”Neat Streets” og ”Event-box Herning”.

3) Reducere mængden af henkastet affald gennem øget opsamling ved at motivere og engagere borgere til at tage ansvar for andres efterladte affald via opsamlingsevents, øget tilgængelighed af opsamlingsudstyr og deling af gode råd og tommelfingerregler. Eksempler på tilgangen er ”Flink af Natur”, ”Affaldsindsamlingen”, ”Ren By Aarhus”, ”Plastic Pirates”, ”Ren Natur”, ”Nordic Coastal Clean Up”, ”Strandoprydningspuljen”, ”#puk3stk”, og Gentofte Kommunes ”Et Stykke Skrald om Dagen”.

Rapporten har fået titlen "Miljøprojekt nr. 2126, 2020", og du kan se den i sin fulde længde ved at trykke hér.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.