Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA

10. januar 2023
Nyt medlem i DAKOFA
DAKOFA byder ReTec Miljø ApS velkommen.

Af firmaets hjemmeside fremgår bl.a.:

”ReTec Miljø ApS udvikler, producerer og sælger kvalitetsprodukter indenfor sønderdeling, neddeling, flishugning, kompostering, granulering, komprimering og sortering. Derudover bygger vi også vores egne løsninger, som f.eks. vores godt renommerede balleåbnere, mobile sikkerhedsmakuleringsanlæg, mineraluldsrecycler og genvindingsanlæg indenfor gips. Desuden konstruerer vi vores eget automations- og konstruktionsafdeling specialfremstillede maskiner og anlæg ud fra specifikke kundeønsker.

Vi ønsker at give vores kunder den bedste rådgivning og den mest rentable løsning, hvor kunden kan tjene penge på et produkt, som umiddelbart ikke har nogen værdi. Det er vigtigt for os, da vi på den måde kan opbygge troværdige og langsigtede relationer, og dermed bidrage til den grønne omstilling og den cirkulære økonomi”.

Læs mere om ReTec Miljø Aps her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.