Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nyt idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger

28. april 2017
Nyt idekatalog om storskraldsindsamling fra husholdninger

Miljøstyrelsens idekatalog med underoverskriften ”organisering, mængder og økonomi” indeholder en gennemgang af centrale principper for etablering/revidering af storskraldsordninger.

Rapporten giver god inspiration til, hvordan storskraldsordninger kan organiseres mv. og indeholder en gennemgang af centrale principper for etablering/revidering af storskraldsordninger. Det primære formål med kataloget er at give kommunerne inspiration/ideer samt anbefalinger, som kan benyttes når storskraldsordninger skal benyttes.

Kataloget er basseret på interviews med en række aktører på området, herunder kommunale aktører, transportører samt sorterings- og behandlingsanlæg. Der inddrages desuden erfaringer fra udlandet.

Kataloget giver bl.a. inspiration og ideer til:

·      den praktiske indretning og regler

·      hvordan man undgår fejlsorteringer

·      hvordan man forbedre økonomi, service og udbud

Katalogets indledning indeholder en læsevejledning, der giver et godt overblik over idekatalogets afsnit. Endelig indeholder kataloget en række gode bilag, herunder dels bilag 1 som er et resumé af baggrundsrapporterne, som gennemgår de væsentligste rapporter om storskrald til dato, og dels bilag 4 som indeholder en række gode råd til kommunikation, information og brugervenlighed.

Læse idekataloget her på Miljøstyrelsens hjemmeside