Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nyt fra ministerierne på DAKOFAs årskonference

13. november 2020
Nyt fra ministerierne på DAKOFAs årskonference
På DAKOFAs online årskonference den 12. november løftede Miljø- og Fødevareministeriet på sløret for de kommende initiativer i den nationale affaldsplan, mens Energistyrelsen nævnte nogle af overvejelserne for en ny lovgivning om det genanvendelige affald.

DAKOFAs årskonference 2020 - som grundet coronaforanstaltninger var 100% online - omfattede bl.a. oplæg ved Miljø- og Fødevareministeriet og Energistyrelsen. Herunder kan du se nogle af de væsentlige udmeldinger i disse oplæg.

Nye initiativer i den kommende nationale affaldsplan

Kontorchef Kristian Hovgaard Juul-Larsen fra Miljø- og Fødevareministeriet beskrev nogle af forventningerne til den kommende nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald gældende for perioden 2020-2032. Der forventes at være 131 initiativer i den nationale affaldsplan, og herunder forventes bl.a. et initiativ om at gøre det obligatorisk at anvende totalomkostninger, TCO, som prisparameter i statslige indkøb*. Kravet vil til at begynde med gælde for 14 indkøbsområder, hvor der findes de nødvendige redskaber til at opgøre TCO.

Den nationale affaldsplan forventes at indeholde tre særlige fokusområder. Nogle af de forventede initiativer under hvert fokusområde blev nævnt:

Fokusområde 1: Bedre udnyttelse af biomasse.

Der er et stort økonomisk og miljømæssigt potentiale i at blive bedre til at højværdiudnytte den danske biomasse. Regeringen vil bl.a.:

 • Give faglig bistand til detailvirksomheder for at de kan mindske deres madspild. Dermed bygges videre på erfaringer fra madspildsjægerne 1.0.
 • Skærpe grænseværdierne for tungmetaller og fysiske urenheder i madaffald til gødning. Dermed sikres, at økologer kan anvende madaffald til gødning og fysiske urenheder som plastik i madaffald minimeres.

Fokusområde 2: Bæredygtigt byggeri

Regeringen vil bl.a.:

 • Fastsætte nationale grænseværdier for problematiske stoffer i beton og tegl i forhold til nyttiggørelsesmulighederne. Det gøres via revision af restproduktbekendtgørelsen.
 • Implementere den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, som skal gøre det nemmere at bygge bæredygtigt ud fra en livscyklusbetragtning. Forventes implementeret efter en testfase med inddragelse af byggebranchen.

Fokusområde 3: Plastik i en cirkulær økonomi

Regeringen vil bl.a.:

 • Indføre forbud mod salg og udlevering af visse engangsplastikprodukter, fx sugerør og engangsbestik. Forbuddet skal gælde fra 3. juli 2021
 • Sætte krav til kommunerne om, at de skal stille krav om minimum 60 pct. genanvendelse af indsamlet plastaffald, når affaldet udbydes til behandling. Kravet skal gælde fra 1. januar 2022.

Ny lovgivning på vej vedr. sortering og behandling af genanvendeligt affald

Signe Schmidt, kontorchef i Energistyrelsen, gav et overblik over emnerne under deres ressort i forhold til den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af juni 2020.

Den politiske aftale indeholder bl.a. et krav om kommunalt udbud af sortering og behandling af genanvendeligt husholdningsaffald. Det fremgår også, at der vil være dispensationsmulighed, hvis ingen private anlæg byder ind på håndtering af dette affald. De eksisterende kommunale anlæg får en overgangsperiode på fem år med visse nye krav til organisering mv.

Arbejdet med at få dette nye krav implementeret i lovgivningen blev beskrevet i Energistyrelsens oplæg, og konkret ser de nu bl.a. på:

 • Afgrænsning af anlæg
 • Anlæg til forbehandling af genanvendeligt affald og slutbehandling af genanvendeligt affald forventes at være omfattet af aftalen, fx

  • Sorteringsanlæg til særskilt indsamlet genanvendeligt affald
  • Pulpningsanlæg
  • Komposteringsanlæg

 • Kommuner må fortsat gerne omlaste affald i forbindelse med affaldstransport
 • Snitflader til producentansvaret

Et lovforslag om regulering af det genanvendelige affald forventes sendt i høring maj 2021. Det forventes fremsat i 2021 og med ikrafttrædelse i 2022.

Find programmet og oplæggene fra DAKOFAs online "Årskonference 2020: Klimaneutral affaldssektor i 2030! – men hvordan?" her 

*) Initiativet er beskrevet på side 11 i regeringens ”Grønne indkøb for en grøn fremtid - strategi for grønne offentlige indkøb” fra oktober 2020. Se evt. DAKOFAs nyhed fra 30. oktober om strategien her  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.